Wenst u tabakoloog te worden?

Vrijdag, 17 juli 2020

Stichting tegen Kanker startte in het verleden samen met VRGT en de universiteiten de opleiding voor tabakologen. Op dit moment is de interuniversitaire permanente vorming met getuigschrift 'Tabakologie en Rookstopbegeleiding' de volledige verantwoordelijkheid van VRGT in samenwerking met de universiteiten. Stichting tegen Kanker blijft deze opleiding steunen door het aanbieden van onze know-how op vlak van rookstopbegeleiding en van stageplaatsen bij Tabakstop, onze gratis hulplijn voor het stoppen met roken. De opleiding omvat 97 studie-uren (zelfstudie en stage inbegrepen) met lessen voornamelijk op zaterdagen. 

Programma 2020-2021

Het programma 2020-2021 bevat een theoretisch luik in het eerste semester dat wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Het tweede semester focust op de praktijk en omvat lesdagen, stagemomenten en een stage- en reflectieverslag. Aan het einde van de opleiding is er een juryexamen.
 
  • Locatie
VRGT - Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel
 
Enkel de praktijklessen “Motiverende gespreksvoering en strategieën m.b.t. gedragsverandering en terugvalpreventie” vinden plaats in de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen, Liefdestraat 10, 3300 Tienen.
 
  • Prijs
De opleiding kost € 1000
 
  • Meer info
02/510 60 90 of op de website van VRGT
 
  • Doelpubliek
Tot de opleiding worden houders van volgende diploma's toegelaten:
 
Master in: de genees- heel en verloskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen, ergotherapie, kinesitherapie en pedagogische wetenschappen.
Professionele bachelor in: kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet- en voedingsleer, toegepaste psychologie, sociaal werk, orthopedagogie en mondzorg.