WGO zet 5 pesticiden bij op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen voor de mens

Dinsdag, 28 april 2015

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO-WGO) heeft in een recente publicatie gesteld dat 5 pesticiden worden toegevoegd aan de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen voor de mens. De insecticiden parathion en tetrachloorvinfos worden aangeduid als “waarschijnlijk” kankerverwekkend voor de mens en “bewezen” kankerverwekkend voor dieren. De insecticiden malathion en diazinon worden ingedeeld bij de “misschien” kankerverwekkende middelen voor de mens en eveneens”bewezen” kankerverwekkend voor dieren. Voor het herbicide dat glyfosaat bevat, dat in België in de handel verkrijgbaar is als Roundup, bestaat beperkt bewijs dat deze stof kankerverwekkend zou zijn bij mensen maar voldoende bewijs dat ze kankerverwekkend is bij proefdieren. 

Bronnen: The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard. Guyton KZ Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. Lancet Oncology, 20-03-15; Het Laatste Nieuws, 23-03-15; De Morgen,23-03-15; 

Commentaar van Stichting tegen Kanker 

Sommige al strikt gereglementeerd

Tetyrachloorvinfos, diazinon, malathion en parathion zijn al niet meer vrij verkrijgbaar in de Europese Unie. Glyfosaat zit in bepaalde herbiciden, zoals Roundup van het Amerikaanse bedrijf Monsanto. Deze producten zijn nog wel vrij verkrijgbaar in ons land. In Nederland worden reeds maatregelen genomen om in een aantal fasen de verkoop aan banden te leggen. De Bond Beter Leefmilieu – een organisatie voor milieubescherming – vraagt een zelfde verbod nu ook voor ons land. Maar de producent Monsanto ontkent dat dit herbicide gevaarlijk is voor de mens en benadrukt dat producten op basis van glyfosaat beantwoorden aan strikte veiligheidsnormen.

Voorzichtig met Roundup

In de studie van de WGO worden volgens Monsanto gegevens gebruikt die al werden geanalyseerd door de overheden en wordt in de studie geen rechtreeks verband bewezen tussen glyfosaat en een stijgend aantal gevallen van bepaalde kankers. 

Toch wijzen de resultaten van onderzoeken in de USA, Canada en Zweden bij landbouwers op een hoger aantal non-Hodgkin lymfomen (soort lymfekankers). Ook de bewijzen voor kankerverwekkende effecten van glyfosaat bij proefdieren (nierkanker en huidkanker bij muizen, alvleesklierkanker bij ratten) zijn een andere reden om glyfosaat niet te gebruiken, al was het maar vanwege het voorzichtigheidsprincipe. 

De resultaten van een Europese studie over glyfosaat worden verwacht binnen enkele weken. Op basis van die analyse  zal de FOD Volksgezondheid dan beslissen of het product in ons land niet volledig zal worden verboden dan wel of het gebruik ervan enkel nog zal worden toegelaten voor professionelen of slechts in beperkte hoeveelheden worden toegelaten.