World Lung Cancer Day: Stichting tegen Kanker wijst op het belang om zorg te dragen voor je longen

cancer du poumondonderdag, 30 juli 2020

1 augustus is de dag waarop “longkanker” wereldwijd in de kijker staat. Stichting tegen Kanker wil op deze dag wijzen op de cijfers, de risico’s en het belang van vroege detectie. Zorg dragen voor je longen is in deze tijden meer dan ooit een must.

Ter info: cijfers op wereldniveau

Longkanker is wereldwijd de meest voorkomende kanker en ook de meest dodelijke, met jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen overlijdens (Bron: Globocan, IARC, 2018 - gco.iarc.fr/) Er wordt geschat dat dit aantal tegen 2030 zelfs zal oplopen tot 2,45 miljoen overlijdens. Er worden evenveel longkankers als borstkankers vastgesteld (namelijk 11.6 %), maar longkanker maakt jaarlijks meer dodelijke slachtoffers dan borstkanker, dikke darmkanker en prostaatkanker samen. (Bron:goldcopd.org/world-lung-cancer-day-august-1st-2020/#).

Longkanker in België

In ons land is longkanker de belangrijkste oorzaak van kankersterfte met 6295 overlijdens in 2016. Bovendien is het de derde meest voorkomende kanker met 8472 nieuwe gevallen in 2017 (data Stichting Kankerregister, 2020).*

Zie: www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/longkanker

* Jaarlijks gepubliceerde mortaliteitscijfers zijn niet zo snel beschikbaar als die van het aantal incidenties (vandaar de discrepantie tussen 2016 en 2017)

Risicofactoren voor longkanker

De voornaamste oorzaak van longkanker is roken (in minstens 83% van alle gevallen). Daarnaast spelen ook luchtvervuiling, radon en erfelijke factoren een rol. De beste preventie is om nooit met roken te beginnen, of er zo snel mogelijk mee te stoppen. Tabakstop, de gratis dienst van Stichting tegen Kanker om te stoppen met roken, kan je helpen met stoppen! De tabakologen van Tabakstop beantwoorden alle tabakgerelateerde vragen op het gratis nummer 0800 111 00, of per e-mail op advies@tabakstop.be of via Facebook Messenger.

Belang van longkankerscreening wordt onderzocht

In België is er nog geen screeningsprogramma voor longkanker (in tegenstelling tot borstkanker, dikke darmkanker en baarmoederhalskanker).

Longkanker heeft slechte genezingskansen omdat de kanker vaak pas laat - in meer dan 2/3de van de gevallen - wordt ontdekt. Longkankerscreening (met een CT scan van de borstkas) kan bij zware rokers de longkankers vroeger ontdekken, en zo de genezingskansen doen stijgen. In de VS wordt al sinds 2015 gescreend op longkanker. Bij ons gaat men nu na of het opzetten van een screeningsprogramma voor zware rokers haalbaar is. Daarbij moet o.a. worden bekeken hoe zware rokers kunnen worden bereikt en of ze bereid zijn om zich te laten screenen. Het is echter cruciaal om samen met de screening ook rookstopbegeleiding te volgen.

Zelf goed op alarmsignalen letten!

Ons lichaam stuurt signalen uit die kunnen wijzen op kanker. De meest voorkomende symptomen van longkanker zijn:

  • Prikkelhoest, langer dan een maand
  • Bloed in opgehoest slijm
  • Heesheid zonder duidelijke oorzaak (zoals schreeuwen of keelpijn), langer dan een maand

Meer algemene symptomen van kanker zijn:

  • Vermoeidheid zonder duidelijke oorzaak
  • Gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak
  • Weinig eetlust

Stichting tegen Kanker adviseert om steeds een arts te raadplegen als deze alarmsignalen hardnekkig aanwezig blijven of zich vaak herhalen! Door er snel bij te zijn, verhoogt de kans om een eventuele kanker in een vroeger stadium op te sporen, waardoor de kans op genezing verhoogt. Ouder worden is ook een risicofactor voor kanker. Naarmate men ouder wordt, moet men dus nog attenter zijn voor alarmsignalen.