Zijn synthetische voetbalvelden echt gevaarlijk? | Stichting tegen Kanker

Zijn synthetische voetbalvelden echt gevaarlijk?

Footballwoensdag, 7 december 2016

Onlangs berichtten de media over verschillende gevallen van kanker bij jonge voetballertjes. Het gebruik van kunstgras is in Nederland, Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten het voorwerp van verhitte discussies. Het hete hangijzer? De rubberkorrels die het oppervlak van het terrein dempen, zouden bepaalde vormen van kanker kunnen veroorzaken.

Commentaar van Stichting tegen Kanker

Prof. Alfred Bernard, toxicoloog aan de UCL, bevestigt dat er heel wat kankerverwekkende stoffen bestaan. Van belang zijn niet zozeer de kankerverwekkende eigenschappen van deze stoffen, maar wel het risico dat ze inhouden. In het geval van het kunstgras, houdt het risico verband met de blootstelling aan de stoffen

Kankerverwekkende rubberkorrels?

De korreltjes worden gemaakt van oude gerecycleerde autobanden. Die bevatten inderdaad heel wat potentieel kankerverwekkende stoffen, zoals MTB, benzopyreen, carbon black, enz. 

Absorptie via de huid: een zo goed als onbestaand risico

Het gaat hier om de huid die in contact komt met deze kleine balletjes. “Het risico dat de huid deze korreltjes absorbeert, lijkt me zeer klein, om niet te zeggen onbestaand”, verduidelijkt Prof. Bernard. “Zelfs in het geval van een blessure is er nauwelijks sprake van absorptie, omdat de wonde onmiddellijk wordt schoongemaakt.”

“Als men toch zou uitgaan van een verregaande absorptie via de huid, is het type kanker waarvan hier sprake is niet compatibel met een opname van kankerverwekkende stoffen via de huid. In het geval van leukemie gaat het in de eerste plaats om benzeen. Er zit echter nauwelijks benzeen in de korrels”, vervolgt de toxicoloog.

Absorptie door inademing: ook weinig waarschijnlijk

Een andere mogelijke manier om de schadelijke stoffen op te nemen is door ze in te ademen. “In dat geval lijken de korreltjes me niet voldoende fijn om door te dringen tot in de longen en daar te worden opgenomen. In de veronderstelling dat er toch risico op inademing bestaat, zouden we eerder te maken krijgen met longkanker”, verduidelijkt Prof. Bernard.

Geen referentiecijfers

“Het recent verschenen artikel in de krant La Dernière Heure heeft het over een dertigtal gevallen van leukemie bij jonge voetballertjes. Maar we hebben geen referentiecijfers”, merkt Prof. Bernard op. “Hoeveel kinderen spelen er voetbal? Daarnaast zou je ook het verband moeten kennen tussen het aantal jaren van sportbeoefening en het aantal gevallen van kanker”.

Lager risico dan dat van de luchtvervuiling

De expert beschouwt het risico als uiterst laag, en indien het risico al zou bestaan, schat hij het lager in dan het gevaar van luchtvervuiling. Elk kind dat voetbalt, wordt langer blootgesteld aan luchtvervuiling dan dat het risico loopt door enkele uren op een voetbalveld door te brengen.

Onderzoek loopt nog

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), de Verenigde Staten en de Fifa voeren op dit moment een onderzoek naar de werkelijke gezondheidsrisico’s van deze korrels. De resultaten worden verwacht in februari 2017. “Als uit het onderzoek van ECHA zou blijken dat het gebruik van deze rubberkorrels een risico inhoudt voor de gezondheid, zullen de regels worden verstrengd”, bevestigt het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Bron : La Dernière Heure, 31/10/2016 : « Cancer : une étude sur la dangerosité des terrains synthétiques »