travailleurs

Onderzoek: welke impact heeft kanker op zelfstandigen?

travailleursMaandag, 20 maart 2017

Voor het eerst in België wordt een grootschalige studie opgezet naar de impact van kanker op zelfstandigen, in opdracht van Stichting tegen Kanker en het RIZIV. Ook internationaal onderzoek is uiterst zeldzaam, waardoor het hier werkelijk gaat om pionierswerk.

Uw verhaal kan helpen om de situatie van zelfstandigen met kanker te verbeteren. En dat zijn er heel wat: België telt ongeveer 852.670 zelfstandigen. Uit de resultaten van een voorbereidende studie blijkt dat zelfstandigen vaak niet op kanker voorbereid zijn. Personen met een statuut van zelfstandige ervaren heel wat uitdagingen op alle levensdomeinen wanneer ze geconfronteerd worden met kanker. Daarom wensen Stichting tegen Kanker, het RIZIV en de Vrije Universiteit Brussel deze problematiek verder uit te diepen.

logos

Waarom is uw verhaal zo belangrijk?

Op dit moment bestaan er weinig of geen bruikbare gegevens over de beleving van personen met een statuut van de zelfstandigen die geconfronteerd worden met kanker. Zonder een goed beeld over hun beleving is het niet mogelijk om gerichte en wetenschappelijk onderbouwde beleidsaanbevelingen te formuleren.
Daarom worden alle relevante stakeholders In dit project betrokken. Naast zelfstandigen met kanker en wetenschappelijk experts, wordt tevens het werkveld betrokken. Door de inclusie van een ruim veld aan stakeholders en de beleving van patiënten met een statuut van de zelfstandigen, kunnen tevens een aantal vooroordelen of onaangepaste interpretatiekaders (indien aanwezig) doorbroken worden.

Primaire doelstelling van het onderzoek

De partners zullen de typische kenmerken van de beleving van ziek-zijn, kanker en behandeling van kankerpatiënten met een statuut van zelfstandigen in beeld brengen. Gebruik makend van de literatuur, getuigenissen en diepte-interviews wordt nagegaan  welke noden aan informatie, ondersteuning en aanpassing van de omgeving (in de brede zin) er zijn om de beleving positief te beïnvloeden, de arbeidsparticipatie positief te beïnvloeden en de wisselwerking tussen beide te optimaliseren.

Waar getuigen?

Heb je expertise die nuttig kan zijn bij dit onderzoek? Ben jij een stakeholder die zich geroepen voelt om input te geven? Of wil jij jouw verhaal doen als zelfstandige met kanker?

Getuig via het webformulier