Opsporing en alarmsignalen van kanker

Laatst aangepast op: 2/02/2022

Opsporing

Opsporing kan bepaalde kankers (of bepaalde precancereuze afwijkingen) opsporen lang voor de eerste symptomen verschijnen.
 

Alarmsignalen

De meest courante alarmsignalen herkennen, maakt het mogelijk kanker sneller vast te stellen. En dat kan op zijn beurt de kansen op genezing verhogen. Het is belangrijk om te weten of de vastgestelde afwijkingen te wijten zijn aan kanker of iets anders. Dat kun je enkel bij de dokter te weten komen.

Bevolkingsonderzoek

De Vlaamse overheid organiseert bevolkingsonderzoeken waarbij een doelgroep gescreend wordt op afwijkingen die kunnen wijzen op kanker. Dit heeft tot doel de nadelen en risico's van de ziekten in te perken of de kans op herstel te verhogen.