Vroege opsporing van kanker

Op deze pagina vind je algemene informatie over screening. Toch kan geen enkele website het contact met je (huis)arts vervangen of uitvoerig ingaan op elk specifiek geval.

Vroege opsporing betekent dat je kanker zoekt voordat er symptomen zijn

Vroege opsporing betekent dat je kanker (of de voorlopers van kanker) probeert op te sporen voordat er merkbare symptomen zijn. Het wordt ook wel “screening” genoemd.

Aanhoudende afwijkingen zijn alarmsignalen

Zodra er symptomen opduiken, is het belangrijk om te weten of ze te wijten zijn aan kanker of aan een andere ziekte. We spreken dan niet meer van vroege opsporing, maar over een diagnostisch onderzoek. Ga naar je (huis)arts, hij of zij zal je verder helpen. Op onze website vind je een lijst van de meest voorkomende alarmsignalen. www.kanker.be/opsporing-en-alarmsignalen/alarmsignalen-voor-kanker 

Voor welke kankers bestaat vroege opsporing?

Vroege opsporingsmethoden bestaan voor veel kankers, maar het is maar bij een aantal kankers bewezen dat het ook werkelijk effect heeft.

Voor dikkedarmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker is er voldoende bewijs dat vroege opsporing werkt (in bepaalde leeftijdsgroepen). De overheid biedt daarom voor die kankers georganiseerde vroege opsporing aan, ook wel “bevolkingsonderzoeken” genoemd. 

Voor andere kankers zijn wetenschappers het nog niet eens of vroege opsporing op grote schaal nut heeft.

Toch is het mogelijk dat bepaalde personen in overleg met hun (huis)arts ook voor andere kankers aan vroege opsporing doen. Dat is dan meestal omdat zij een verhoogd risico op die kanker hebben. In die gevallen spreken we van individuele vroege opsporing. Opsporen van huidkanker bij mensen met een zeer zongevoelige huid, of mensen die op jonge leeftijd al een sterk verhoogd risico op darmkanker hebben zijn daar een voorbeelden van, net zoals mannen bij wie prostaatkanker veel voor komt in de familie. 

Is vroege opsporing iets voor mij? Vergelijk de voor- en nadelen!

Vroege opsporing van kanker heeft zowel voor- als nadelen, het is daarom belangrijk je goed te informeren om daarna een weloverwogen keuze te maken. De voor- en nadelen verschillen echter per type kanker, daarom worden de belangrijkste op de volgende pagina’s besproken:

Je (huis)arts is de ideale partner om jouw specifieke situatie mee te bespreken.

Als je een sterk verhoogd risico op de gezochte kanker hebt (bijvoorbeeld omdat een bepaalde kanker vaak voorkomt in jouw familie), vraag dan raad aan je (huis)arts, het kan zijn dat jij dan een ander type opvolging nodig hebt.

Als je symptomen van die kanker hebt (bv een van de alarmsignalen) moet je niet meedoen aan vroege opsporing, maar je arts raadplegen zodat men gericht kan gaan zoeken waar de symptomen vandaan komen.

Informatie over andere types vroege opsporing vind je hier:

Wat raadt de Stichting aan?

Vroege opsporing is een persoonlijke keuze, het is daarom van belang dat je je informeert over voor- en nadelen zodat je een wel overwogen beslissing kunt maken.

Wel vindt Stichting tegen Kanker dat er voor bepaalde kankers voldoende wetenschappelijk bewijs bestaat dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Daarom raadt de Stichting aan om deel te nemen aan de vroege opsporing die de overheid organiseert voor borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker.

Getuigenissen

Vincent court les 20km de Bruxelles pour la Fondation contre le Cancer
Vincent neemt deel aan de 20km, ten voordele van Stichting tegen Kanker. Lees wat er in hem omgaat enkele dagen voor de start. Lees verder