Het Kankerregister: een onmisbaar meetinstrument | Stichting tegen Kanker

Het Kankerregister: een onmisbaar meetinstrument

Stichting Kankerregister werd officieel geopend op 17 mei 2006. Stichting tegen Kanker hielp mee aan de uitwerking ervan.

De bedoeling

Dit Register bundelt en analyseert precieze gegevens over alle gevallen van kanker die in ons land werden vastgesteld. Die registratie is heel belangrijk voor de invoering en opvolging van doeltreffende acties zoals: 

  • de bepaling van risicofactoren;
  • de beoordeling van de preventie;
  • de opsporing; 
  • de behandelingen.

Een lange strijd

Deze nieuwe structuur is de vrucht van een lange strijd voor de registratie van kankergevallen in België:

  • registratie door de ziekenfondsen sinds de jaren '60;
  • oprichting in 1983 van een eerste Kankerregister;
  • begin van provinciale of ziekenhuisregistraties.

Een unieke identificator

Het ontbrak al die initiatieven aan één cruciaal element: de wettelijke mogelijkheid om een unieke identificator per patiënt te gebruiken om zo voor elke zieke gegevens uit verschillende bronnen te kunnen verzamelen. Die grote leemte werd uiteindelijk ingevuld, met voor de patiënten de garantie op een bescherming van hun privéleven.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Kankerregister.

Getuigenissen

Vermoeidheid, vermageren ... Na enkele medische onderzoeken, valt de diagnose: myeloom. Eerst kon Thierri zich er niet bij neerleggen. Maar hij is erin geslaagd om zijn dagelijkse leven toch aan te passen. Vooral de steun van vrienden en familie heeft hem daarbij geholpen. De boodschap van Thierri: hoop!Lees verder