Het Nationaal Kankerplan: een nood aan coördinatie op verschillende vlakken

Stichting tegen Kanker nam deel aan verschillende gesprekken ter voorbereiding van het Nationaal Kankerplan. Ze was dan ook heel verheugd toen het 'Nationaal Kankerplan' officieel werd opgestart. Het is een ambitieus project van lange adem dat van de strijd tegen kanker een grote prioriteit maakt wat de volksgezondheid in ons land betreft. Het Nationaal Kankerplan voldoet aan een nood aan coördinatie op verschillende vlakken: preventie, opsporing, diagnose, behandelingen, ...

Preventie 

Preventie zou op termijn 30 % van de kankers kunnen voorkomen. Maar iedereen zal inspanningen moeten leveren als we dat streefdoel snel willen inlossen. Zoiets vereist immers:

 • financiële middelen
 • gezamenlijke acties
 • een wetgevend kader
 • een politieke bereidwilligheid op lange termijn

Opsporing

Ook de inspanningen op het vlak van opsporing mogen niet verslappen. Dit is onmogelijk zonder:

 • de overheid, die instaat voor de organisatie, de erkenning, de kwaliteitscontrole en de financiering van deze opsporing
 • de individuele bereidwilligheid om de opsporingsaanbevelingen te volgen, of het nu gaat om officiële programma's of individuele opsporing (voor risicoprofielen)

Diagnose en behandelingen 

De vooruitgang is niet te stuiten. Multidisciplinariteit is onontbeerlijk geworden in de bepaling, toepassing en opvolging van de behandelingsstrategieën. De toenemende individualisering van de behandelingen en hun stijgende kostprijs vragen om de organisatie en erkenning van Uitmuntendheidscentra door de overheid. 

Financiering

Onze medeburgers, die een efficiënt gezondheidssysteem gewend zijn, koesteren terecht verwachtingen op het vlak van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgen. 

Zonder nog maar de broodnodige financiële inspanningen ter ondersteuning van het fundamenteel, klinisch of translationeel onderzoek te vergeten ...

De voortrekkersrol van de Stichting tegen Kanker

Bij een dertigtal belangrijke maatregelen van het eerste Nationaal Kankerplan vinden we een reeks domeinen waarin de Stichting een actieve rol speelt:

 • tumorbanken;
 • structurele ondersteuning van het Kankerregister;
 • preventieve doktersraadpleging; 
 • hulp bij het stoppen met roken; 
 • lancering van het project Hadrontherapie; 
 • een betere psychologische omkadering van patiënten;
 • enz.

Getuigenissen

wenkbrauw sjabloon
Vaak kreeg ik de vraag van vrouwen wat ze moesten doen bij het verlies van hun wenkbrauwen omdat dit voor een groot deel toch wel de expressie van de gelaatsuitdrukking wegneemt.Lees verder