Corporate governance

Het Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement legt de operationele regels van de Stichting vast, dit conform de statuten van de Stichting zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2016.

Het auditcomité

Het Bestuursorgaan heeft in haar schoot een auditcomité benoemd, bestaande uit maximum vijf bestuurders, onder wie de penningmeester, buiten de voorzitter(s) van de raad van bestuur. Dit comité steunt het Bestuursorgaan bij:

  • de identificatie en de preventie van de financiële en niet-financiële risico's waar de Stichting mee geconfronteerd wordt;
  • het toezicht op de naleving van de regels van behoorlijk bestuur binnen de Stichting.

Het benoemings- en bezoldigingscomité

Het Bestuursorgaan heeft in haar schoot een speciaal comité bestaande uit de twee voorzitters en twee bestuurders benoemd die belast zijn met het bevorderen, opstellen of beoordelen van kandidaturen als bestuurder van de Stichting. Daarbij waakt het benoemingscomité erover dat de samenstelling van het Bestuursorgaan verschillende competenties en talenten weerspiegelt die nuttig zijn voor de Stichting en dat het taalevenwicht hierbij in acht genomen wordt.

Het comité geeft eveneens advies aan het Bestuursorgaan inzake de bezoldigingen van de directeurs.

Inkomsten en uitgaven

Budget

Elk jaar wordt er een budget opgesteld en voor goedkeuring voorgelegd aan het Bestuursorgaan. Het budget wordt elke maand geanalyseerd en zo opgevolgd. Een afsluiting, waarin het budget aan de werkelijke uitgaven wordt gespiegeld, wordt voorgesteld aan het Bestuursorgaan.

Uitgaven

Aankoopverbintenissen moeten vergezeld gaan van een bestelbon die door het afdelingshoofd en de algemeen directeur wordt ondertekend. Geen enkele betaling is toegestaan of geldig zonder dubbele handtekening. Elke betaling van meer dan 7500 euro vereist de handtekeningen van de algemeen directeur en de schatbewaarder, die deel uitmaakt van het Bestuursorgaan.

Transparantie

Onze geldinzamelingsacties vereisen een grote transparantie van de rekeningen. Speciaal hiervoor werden duidelijke interne procedures opgesteld. De rekeningen en procedures van de Stichting worden elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke commissaris-revisor en door de Federale Overheidsdienst Justitie. Ons statuut van stichting van openbaar nut onderwerpt ons ook aan het Wetboek Venootschappen en Verenigingen.

Download of bestel ons jaarverslag

Getuigenissen

In onze omgeving hebben we allemaal vrienden, familie of kennissen die getroffen zijn door kanker. Vroeger joeg dat woord me echt schrik aan. Vandaag stel ik vast dat kanker een ziekte is geworden als een andere.Lees verder