Corporate governance

Het reglement van inwendige orde

Het reglement van inwendige orde legt de operationele regels van de Stichting vast, dit conform de statuten van de Stichting zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2005.

Het auditcomité

Op 25 juni 2014 heeft de raad van bestuur een auditcomité benoemd voor een mandaat van zes jaar, bestaande uit maximum vijf bestuurders, onder wie de penningmeester, buiten de voorzitter(s) van de raad van bestuur. Dit comité steunt de raad van bestuur bij:

  • de identificatie en de preventie van de financiële en niet-financiële risico's waar de Stichting mee geconfronteerd wordt;
  • het toezicht op de naleving van de regels van behoorlijk bestuur binnen de Stichting.

Het benoemings- en bezoldigingscomité

De raad van bestuur benoemt een speciaal comité bestaande uit de twee voorzitters en twee bestuurders die belast zijn met het bevorderen, opstellen of beoordelen van kandidaturen als bestuurder van de Stichting. Daarbij waakt het benoemingscomité erover dat de samenstelling van de raad van bestuur verschillende competenties en talenten weerspiegelt die nuttig zijn voor de Stichting en dat het taalevenwicht hierbij in acht genomen wordt.

Het comité geeft eveneens advies aan de raad van bestuur inzake de bezoldigingen van de directeurs.

Inkomsten en uitgaven

Budget

Elk jaar wordt er een budget opgesteld en voor goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Het budget wordt elke maand geanalyseerd en zo opgevolgd. Een afsluiting, waarin het budget aan de werkelijke uitgaven wordt gespiegeld, wordt voorgesteld aan de raad van bestuur.

Uitgaven

Aankoopverbintenissen moeten vergezeld gaan van een bestelbon die door het afdelingshoofd en de algemeen directeur wordt ondertekend. Geen enkele betaling is toegestaan of geldig zonder dubbele handtekening. Elke betaling van meer dan 7500 euro vereist de handtekeningen van de algemeen directeur en de schatbewaarder, die deel uitmaakt van de raad van bestuur.

Transparantie

Onze geldinzamelingsacties vereisen een grote transparantie van de rekeningen. Speciaal hiervoor werden duidelijke interne procedures opgesteld. De rekeningen en procedures van de Stichting worden elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijke commissaris-revisor en door de Federale Overheidsdienst Justitie. Ons statuut van stichting van openbaar nut onderwerpt ons ook aan de wet van 2 mei 2002. Deze stipuleert onder andere de aspecten voor het beheer, controle en nut in de civiele maatschappij van stichtingen van openbaar nut.

Download of bestel ons jaarverslag

Getuigenissen

Fried Ringoot, één van de meest positieve mensen die we kennen, deelt in deze videogetuigenis hoe hij en zijn vrouw Anny kanker hebben ervaren, waar hij kracht uit putte om door te zetten en hoe de ziekte zijn leven veranderde.Lees verder