Geschiedenis

In 1924 bond België de strijd tegen kanker aan. Het is dan dat de dokters Depage en Bayet de Belgische Nationale Liga tegen Kanker boven de doopvont hielden. Hun streefdoel: samen een antwoord bieden op een universele nood.   

De woorden die dokter Depage toen sprak, illustreren goed de beweegredenen achter de oprichting van deze liga:

«... omdat het om algemene en niet louter plaatselijke belangen gaat; (...) omdat ik bij de officiële instanties niet het medeleven en de kracht vind die nodig zijn om de diverse activiteiten te bundelen. Laten we de staat, de provincies en de gemeenten hun werk doen, maar laat ons in dit kleine landje dat zo op zijn onafhankelijkheid gesteld is en dat politiek zo verdeeld is, een hulporganisatie in het leven roepen voor sociale preventie die universeel wordt erkend ...".

De groepering van diverse organisaties

In België zijn er door de jaren heen drie nationale organisaties voor de strijd tegen kanker opgericht:

  • de Belgische Federatie tegen Kanker, vzw
  • de Belgische Vereniging voor Kankerbestrijding, vzw
  • het Œuvre Belge du Cancer, vzw

Ze besloten hun acties te groeperen.

Een belangrijke datum

Op 7 april 2004 hielden deze drie organisaties Stichting tegen Kanker boven de doopvont. Die dag lieten ze de statuten van de Stichting immers registreren bij de notaris.

Stichting tegen Kanker is de enige nationale organisatie voor de strijd tegen kanker in België.

Getuigenissen

Legaat
Jacqueline heeft pretoogjes en ademt levensvreugde uit. Ondanks de vele beproevingen op haar pad, heeft ze altijd iets positiefs te melden wanneer ze de deur opent van haar appartement in Brussel, waar ze samen met haar man in 1971 introk. Ze kregen geen kinderen, maar zagen veel van de wereld en genoten van het leven. Elke keer als ze op reis gingen, dacht Jacqueline eraan om een briefje op tafel te leggen, voor het geval er iets zou gebeuren.Lees verder