Stichting van openbaar nut

Stichting tegen Kanker werd erkend als stichting van openbaar nut door het koninklijk besluit van 13 december 2004

In overeenstemming met de wet werd ze erkend als stichting van openbaar nut omdat ze minstens een van de volgende werken verricht:

 • menslievend
 • godsdienstig
 • wetenschappelijk
 • artistiek
 • pedagogisch
 • cultureel

Waarom dit statuut?

De Stichting heeft om verschillende redenen voor het statuut van stichting van openbaar nut gekozen.

1. Nauwgezette beheers- en bestuursgaranties

De rekeningen van grote stichtingen worden gecontroleerd door zowel een bedrijfsrevisor als de Federale Overheidsdienst Justitie. Zo kunnen we ook aansluiten op de wet van 2 mei 2002, die onder meer het beheer, de controle en het nut in de burgermaatschappij van de stichtingen van openbaar nut bepaalt.

2. Verminderde successierechten 

Successierechten voor een stichting:

 • Wallonië - 7% 
 • Vlaanderen - 0%
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 6,6% 

Successierechten voor een vzw (vereniging zonder winstoogmerk):

 • Wallonië - 7% 
 • Vlaanderen - 0% 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 25% (erkende vzw) of 12,5%  (vzw met fiscale erkenning) 

3. De niet-belastbaarheid van het erfgoed van een stichting

Het opgebouwde erfgoed verzekert het voortbestaan van de acties, wat een fundamenteel element is voor de stabiliteit en kwaliteit van de diensten die over een lange periode worden verstrekt. Het erfgoed van een stichting van openbaar nut wordt niet belast.

Vertrouwen, erkenning en aanzien ...

Het statuut van instelling van openbaar nut van Stichting tegen Kanker vloeit voort uit haar acties ten voordele van het algemeen belang en de maatschappij. Dit is een garantie op vertrouwen, erkenning en aanzien onder:

 • de bevolking;
 • betrokken partijen (patiënten, familie, ...);
 • overheidsspelers (regering, parlementsleden, ...).

Getuigenissen

Luc Vautmans
Winnaars zijn gewoon verliezers die nooit opgeven. Lees verder