Wetenschappelijke en sociale raden

Selectie en evaluatie van onderzoeksprojecten

Voor de selectie en evaluatie van onderzoeksprojecten kan Stichting tegen Kanker rekenen op de expertise van twee onafhankelijke Wetenschappelijke raden:

  • de Wetenschappelijke raad voor 'Fundamenteel onderzoek'; 
  • de Wetenschappelijke raad voor 'Translationeel en klinisch onderzoek'.  

Hun advies/evaluaties worden gevraagd bij punctuele of structurele financiële ondersteuningsaanvragen, ingediend buiten de projectoproepen, alsook voor onderzoeksprojecten ingediend in het kader van specifieke oproepen.

De leden van de Wetenschappelijke raden zijn allen grote deskundigen die nationale en internationale bekendheid genieten. Ze voeren hun opdracht volledig kosteloos uit.

Bij het organiseren van projectoproepen doen we bovendien een beroep op "international referees", buitenlandse deskundigen die werkzaam zijn in hetzelfde onderzoeksdomein als de betrokken kandidaten. Hun evaluaties en analyses helpen onze Belgische experts om de beste onderzoeksprojecten te selecteren. Deze selectie wordt vervolgens ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Stichting tegen Kanker.

Samenstelling van de Wetenschappelijke raden

Selectie en evaluatie van sociale projecten

De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en onafhankelijkheid.

Getuigenissen

Roularta court pour la Fondation contre le Cancer
Het sportcomité van Roularta organiseert meerdere sportieve activiteiten voor de werknemers. In 2016 kozen ze om de 20km door Brussel te lopen ten voordele van Stichting tegen Kanker.Lees verder