Wetenschappelijke en sociale raden | Stichting tegen Kanker

Wetenschappelijke en sociale raden

Selectie en evaluatie van onderzoeksprojecten

Voor de selectie en evaluatie van onderzoeksprojecten kan Stichting tegen Kanker rekenen op de vakkennis van twee wetenschappelijke raden:

  • de wetenschappelijke raad voor 'Fundamenteel onderzoek'; 
  • de wetenschappelijke raad voor 'Klinisch en translationeel onderzoek'.  

De leden van die wetenschappelijke raden zijn allen grote deskundigen die nationale en internationale bekendheid genieten. Ze voeren hun opdracht volledig kosteloos uit.

De projecten voor het verkrijgen van onderzoeksprojecten worden voorgelegd aan 'internationale referees', buitenlandse deskundigen die actief zijn in hetzelfde domein als de betrokken kandidaten. Het is op basis van die evaluaties, die in plenaire zittingen worden besproken en verdedigd, dat de wetenschappelijke raden hun keuze voorstellen. Daarna neemt de raad van bestuur een definitieve beslissing.

Wie zit in de wetenschappelijke raden?

Selectie en evaluatie van sociale projecten

De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en onafhankelijkheid.

Laatst aangepast op: 30/01/2017

Getuigenissen

Philip Holvoet
De steun die ik krijg van de vele mensen rondom mij die om mij geven. De liefde die ik krijg van vrienden. En de zorgen van van iedereenLees verder