Bij overlijden

Geconfronteerd worden met het overlijden van iemand die je dierbaar is, is een van de moeilijkste momenten in het leven. Het is meer dan moeilijk, maar toch moet je allerlei praktische zaken regelen en veel heen en weer lopen. In deze rubriek wil Stichting tegen Kanker je helpen om goed te begrijpen welke verschillende stappen je moet zetten wanneer een naaste overlijdt.

Zulke situaties stellen een mens op de proef. Aarzel niet om hulp te zoeken bij familie, vrienden, psycholoog, notaris of begrafenisondernemer.

Formaliteiten

Bij een overlijden moeten een aantal formaliteiten vervuld worden. Meer praktische informatie vind je verderop in deze rubriek.

Overlijden thuis

Het overlijden wordt vastgesteld door een arts. De arts zorgt ook voor de overlijdensakte.

Overlijden in het ziekenhuis

De verantwoordelijke van de verzorgingsinstelling handelt alle formaliteiten af.

Burgerlijke stand

Een ‘getuige’ (ouder dan 18) moet het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente of stad van de overledene. Vaak neemt de begrafenisondernemer die taak op zich. Een ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de overlijdensakte op.

Tijdens een rouwproces

Ondersteuning tijdens het rouwproces is heel belangrijk, ook al is het niet altijd gemakkelijk om iemand in zo'n situatie de hand te reiken. Precies daarom geven we je de contactgegevens van organisaties of structuren die je helpen die moeilijke fase door te komen.

Lees verder

Hulp vinden

Als iemand die je dierbaar is, komt te overlijden, maak je een bijzonder moeilijke periode door. Vlak na het overlijden komt er erg veel op je af

Lees verder

Rekeningen geblokkeerd

Na het overlijden worden de rekeningen (zichtrekeningen, termijnrekeningen, spaarboekje) en de beleggingen (aandelen, obligaties) geblokkeerd. Eventuele kluizen worden verzegeld. Het blijft wel mogelijk dat de bank je betalingen rechtstreeks van de rekening haalt.

Lees verder

Erfenis en erfenisrechten

De ‘verklaring van erfenis’ moet worden neergelegd op het bureau van de Ontvanger Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene. Hou daarbij rekening met volgende wachttijden: 

Lees verder

Personenbelasting

De erfgenamen moeten de inkomstenbelasting van de overledene aanvullen. Indien de overledene de belastingaangifte van het jaar voorafgaand aan het overlijden nog niet had ingediend, moeten de erfgenamen de aangifte indienen binnen een termijn van vijf maand.

Lees verder

Alles voor de kinderen

Erkenning als wees, verhoogde kinderbijslag en voogdij

Lees verder

Overleven na het overlijden van een dierbare

Bij de aanvraag van een overlevingspensioen kunnen zich verschillende situaties voordoen, met specifieke voorwaarden:

Lees verder

Getuigenissen

Begin 2012 werd er bij Gustaaf Smans een poliep in de blaas weggenomen. Een routineprocedure eigenlijk, in eerste instantie was er dus niets aan de hand. Tot 4 april. Vlak voor een etentje voor zijn 40ste huwelijksverjaardag moest Gustaaf voor de uitslag nog even langs de uroloog. Het resultaat: kwaadaardige cellen in de blaaswand... en de start van een zware chemobehandeling en een lange revalidatie.Lees verder