Rekeningen geblokkeerd

Na het overlijden worden de rekeningen (zichtrekeningen, termijnrekeningen, spaarboekje) en de beleggingen (aandelen, obligaties) geblokkeerd. Eventuele kluizen worden verzegeld. Het blijft wel mogelijk dat de bank je betalingen rechtstreeks van de rekening haalt. In veel gevallen kun je ook een som ontvangen die kan dienen als leefgeld. 

Belangrijk!

Vaak is het zo dat de financiële instelling niet alleen de rekeningen van de overledene blokkeert, maar ook die van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Dit is zo wanneer in het huwelijkscontract gemeenschap van goederen is opgenomen.

In een aantal situaties moeten de erfgenamen hun goedkeuring geven om de rekeningen te laten deblokkeren. Daarom is het zo belangrijk dat je volgende documenten zo snel mogelijk aan de bank voorlegt:

  • een erfenisverklaring uitgereikt door de dienst bevolking
  • een akte van bekendheid uitgereikt door de notaris of vrederechter van het kanton van de  overledene 
  • soms volstaat een attest van de notaris wanneer deze werd aangeduid om de erfenis te verdelen 

Neem snel contact op met je financiële instelling

in de praktijk blijkt dat het deblokkeren van de rekeningen lang op zich kan laten wachten. Dit is meestal het gevolg van het niet tijdig indienen van bovenstaande documenten. Worden ze wel tijdig afgeleverd, dan worden de meeste rekeningen vrij snel gedeblokkeerd. Voor meer informatie neem je best contact met je financiële instelling.

Getuigenissen

Legaat
Jacqueline heeft pretoogjes en ademt levensvreugde uit. Ondanks de vele beproevingen op haar pad, heeft ze altijd iets positiefs te melden wanneer ze de deur opent van haar appartement in Brussel, waar ze samen met haar man in 1971 introk. Ze kregen geen kinderen, maar zagen veel van de wereld en genoten van het leven. Elke keer als ze op reis gingen, dacht Jacqueline eraan om een briefje op tafel te leggen, voor het geval er iets zou gebeuren.Lees verder