Rekeningen geblokkeerd

Na het overlijden worden de rekeningen (zichtrekeningen, termijnrekeningen, spaarboekje) en de beleggingen (aandelen, obligaties) geblokkeerd. Eventuele kluizen worden verzegeld. Het blijft wel mogelijk dat de bank je betalingen rechtstreeks van de rekening haalt. In veel gevallen kun je ook een som ontvangen die kan dienen als leefgeld. 

Belangrijk!

Vaak is het zo dat de financiële instelling niet alleen de rekeningen van de overledene blokkeert, maar ook die van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Dit is zo wanneer in het huwelijkscontract gemeenschap van goederen is opgenomen.

In een aantal situaties moeten de erfgenamen hun goedkeuring geven om de rekeningen te laten deblokkeren. Daarom is het zo belangrijk dat je volgende documenten zo snel mogelijk aan de bank voorlegt:

  • een erfenisverklaring uitgereikt door de dienst bevolking
  • een akte van bekendheid uitgereikt door de notaris of vrederechter van het kanton van de  overledene 
  • soms volstaat een attest van de notaris wanneer deze werd aangeduid om de erfenis te verdelen 

Neem snel contact op met je financiële instelling

in de praktijk blijkt dat het deblokkeren van de rekeningen lang op zich kan laten wachten. Dit is meestal het gevolg van het niet tijdig indienen van bovenstaande documenten. Worden ze wel tijdig afgeleverd, dan worden de meeste rekeningen vrij snel gedeblokkeerd. Voor meer informatie neem je best contact met je financiële instelling.

Getuigenissen

An-Sofie is 27. Delphine nog jonger: 24. Niet meteen het stereotiepe beeld van “patiëntes”. En toch zijn ze dat. Ze kregen alletwee voor hun 25e te horen dat ze een melanoom hadden, de gevaarlijkste huidkanker die er is. Opmerkelijk: als ze toen wisten wat ze nu weten over uv, was het nooit zover gekomen. Vandaag zijn deze levenslustige dames in remissie en ze hebben een boodschap, die op een dag misschien wel jouw leven kan redden: Bescherm jezelf tegen te veel zon!Lees verder