Header_Centrum voor leerlingenbegeleiding CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding CLB

In de Vlaamse Gemeenschap kunnen ook de CLB's een doeltreffende hulp bieden.

Meer info? Raadpleeg bijvoorbeeld:

Getuigenissen

Ben sinds augustus 2015 in behandeling voor een zeldzame zeer agressieve borstkanker: mastitis carcinamatosa.Lees verder