In contact blijven

In contact blijven

Kinderen en jongeren die af te rekenen krijgen met een kanker, moeten vaak een tijdje wegblijven van school. Afhankelijk van de aard van de ziekte en de behandelingen kan het gaan om meerdere kortere periodes of een langere periode. Het is in elk geval zeer belangrijk de contacten tussen de zieke leerling en zijn leerkrachten en klasgenoten te onderhouden.

Ga eens op bezoek...

Voordat je – alleen of samen met (een) andere leerling(en) of leerkracht(en) – een zieke leerling gaat opzoeken tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis, is het best na te gaan of het ziekenhuis en/of de toestand van de zieke dit toelaten.

Het contact met de school onderhouden:

  • dit geeft de zieke leerling het gevoel dat hij nog altijd bij zijn klas hoort
  •  het zal hem motiveren om zo snel mogelijk terug te keren naar school

... als dit de wens is

Vraag de zieke eerst of hij of zij het goedvindt dat je hem komt bezoeken, en op welk moment van de dag (of van de week) dat het best uitkomt. De behandelingen kunnen soms immers zwaar zijn en onaangename neveneffecten meebrengen. Een bezoek op een slecht moment is geen echt ontspanningsmoment.

Toon hem dat "uit het oog" niet "uit het hart" betekent

  •  Vraag hem welke informatie je kunt geven en aan wie. 
  •  Vertel hem de kleine nieuwtjes van de school. Zo zal hij zich betrokken blijven voelen bij de schoolgebeurtenissen.
  •  Breng hem de groeten van de leraren, leerlingen, … en maak duidelijk dat ze met velen aan hem denken. 
  •  Leg hem uit dat zijn leerkracht(en) en vrienden er alles aan doen om zijn schoolachterstand tot het uiterste te beperken.

Adviezen?

De Stichting tegen Kanker heeft de gids "Hand in Hand" uitgegeven. Het is een bundeling van tips en praktische fiches voor de leerkrachten die te maken krijgen met een ziek kind, precies om het contact te onderhouden!

Aarzel niet om de gids 'Hand in hand' hier te downloaden

Getuigenissen

Herwig Hermans
Verbondenheid en vriendschap. je moet je eigen strijd strijden. Je eigen wedstrijd rijden. Maar de supporters leveren de kracht om door te gaan.Lees verder