Kosten in verband met kanker

Kosten in verband met kanker

De consultaties

Als je bij de dokter op consultatie bent geweest, moet je het volledige bedrag betalen. Nadien moet je het getuigschrift dat je van je dokter kreeg, opsturen naar je mutualiteit. Op basis van dit doktersattest zal je mutualiteit je een deel van de kostprijs van de consultatie terugbetalen.

Heb je een GBM (globaal medisch dossier) dan krijg je een groter stuk terugbetaald van de consultatie bij je huisarts of bij bepaalde specialisten naar wie de huisarts je doorverwees. Heb je een RVV- of OMNIO-statuut, dan geldt voor jou het systeem van de derde betaler. Vraag hier zeker naar bij je arts, want dit gebeurt niet automatisch.

De prijs van een doktersbezoek hangt af van of je dokter al dan niet geconventioneerd is. Hij is verplicht om deze informatie duidelijk uit te hangen in zijn wachtzaal of praktijkruimte. Je hebt als patiënt het recht om dit op voorhand te weten! Vraag ernaar om vervelende verrassingen nadien te vermijden.

Medicatie

Bij de apotheker geldt het principe van de derde betaler. Dit betekent dus dat je enkel je eigen deel van de kost betaalt. Het deel dat de mutualiteit moet betalen, wordt je niet aangerekend.

Sommige geneesmiddelen zijn echter niet erkend door het RIZIV en worden dus niet terugbetaald door je mutualiteit. De apotheker kan je hier meer uitleg over geven. 

Hospitalisatie

Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, zul je een hele reeks keuzes moeten maken die elk hun invloed hebben op de factuur die je na afloop zult krijgen. Let goed op de informatie in de opnameverklaring, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Verplaatsingskosten

Voor bepaalde behandelingen moet je vaak naar het ziekenhuis gaan. Gelukkig voorziet de verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van bepaalde vervoerskosten. Voor meer informatie, klik je hier.

Prothesen

Bepaalde behandelingen kunnen letsels veroorzaken die maken dat je, tijdelijk of definitief, een prothese nodig hebt (haarprothese (pruik), borstprothese, stoma, enz.). Het ziekenfonds komt tussen in de prijs van deze prothesen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet

Getuigenissen

“Als onderzoeker weet je behoorlijk goed wat kanker is en wat de ziekte met zich meebrengt. Als geen ander zijn we op de hoogte van het belang van onderzoek naar de ziekte en van een aangepaste zorgverlening. Maar als de ziekte plots in je thuisomgeving inslaat, dan krijgt ze een heel andere dimensie."Lees verder