Lening en verzekering

Schuldsaldoverzekering bij leningen

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening, of voor andere grote leningen (bv. het opstarten van een eigen zaak) wordt doorgaans gevraagd om een schuldsaldoverzekering aan te gaan. Deze verzekering zorgt ervoor dat de lening volledig of gedeeltelijk vervalt, indien de lening aanvrager mocht komen te overlijden en dat nabestaanden niet dienen in te staan voor de verdere afbetaling van de aangegane lening.

Personen met een verhoogd gezondheidsrisico

Sinds 1 januari 2015 is de wet Partyka van kracht. Deze wet voorziet een aantal maatregelen die de toegankelijkheid van de schuldsaldoverzekering moet verbeteren voor personen die volgens verzekeraars een verhoogd gezondheidsrisico hebben, zoals kankerpatiënten.

Concreet:

De medische vragenlijsten die een verzekeraar gebruikt om het gezondheidsrisico van de klant in te schalen, worden aan strengere regels onderworpen. Al de lijsten dienen eerst goedgekeurd te worden door het Opvolgingsbureau voor tarifering waarin vertegenwoordigers van verzekeraars, patiënten en consumenten zetelen. (www.opvolgingsbureau.be)

De vragen die in de medische vragenlijst gesteld worden, dienen voldoende nauwkeurig te zijn. Ze mogen enkel en alleen handelen over zaken die een invloed kunnen hebben op het gezondheidsrisico van de persoon die een verzekering aanvraagt.

De termijn tussen de aanvraag van een verzekering met een volledig dossier en de mededeling van de beslissing van de verzekeraar bedraagt maximaal 15 dagen.

Indien de verzekering iemand weigert of een medische bijpremie vraagt, dan dient de verzekeraar deze keuze schriftelijk en gedetailleerd te motiveren, waaronder deze dient te vermelden welke de medische reden zijn op basis waarvan de beslissing genomen werd.

Als aanvrager heeft u het recht om meer informatie te vragen en om een neutraal tegenadvies in te winnen:

  1. Personen die te maken krijgen met een medische bijpremie of een weigering om medische redenen kunnen de adviserend arts van de verzekeringsmaatschappij aanschrijven om meer uitleg te krijgen over de medische achtergrond van die beslissing. Zo kunnen bijvoorbeeld de referenties van de studies en de statistieken waarop de verzekeraar zich baseert, opgevraagd worden en verduidelijking gevraagd worden over het verband tussen de inschatting van het gezondheidsrisico door de verzekeraar en het niveau van de medische bijpremie die gevraagd wordt door de verzekeraar.
  2. De klant die niet akkoord gaat met een premie kan een onafhankelijke herbeoordeling van het dossier vragen bij de herverzekeraar. Lees hier meer over via: www.opvolgingsbureau.be.

De compensatiekas

Opmerking: wanneer de medische bijpremie hoger ligt dan 125 % van de basispremie, dan wordt automatisch beroep gedaan op de tussenkomst van de compensatiekas. De compensatiekas betaalt het deel van de bijpremie terug dat deze 125 % overschrijdt. De tussenkomst van de compensatiekas is beperkt tot het deel van de bijpremie dat 800 % van de basispremie niet overschrijdt.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

Indien u ondanks deze mogelijkheden nog steeds geen beroep kan doen op een schuldsaldoverzekering, kan u contact opnemen met Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het Centrum kan u ondersteunen en adviseren over uw onderhandelingen met de verzekeraar.

www.diversiteit.be

02/212 30 00 – 0800/12 800

Getuigenissen

“Er was bij mij geen sprake van een voorgeschiedenis van borstkanker in mijn familie, ik behoorde niet tot een risicogroep. Voor ik ziek werd, was ik dus helemaal niet bezig met kanker of met preventie, hoewel we een betrekkelijk gezond leven leidden. Ik zou durven zeggen dat preventie belangrijker geworden is sinds ik ziek werd. En niet enkel in verband met borstkanker, maar in verband met alles, of het nu gaat om tabak, de zon, voeding ... Lees verder