Het oncologisch thuiszorgteam, samen met jou voor de beste zorgen aan huis

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? vzw Medisom (aanbieder van sociaal geëngageerde thuisverpleging in de provincie Oost-Vlaanderen), onder leiding van projectcoördinator Karolien Hofman
Realisatieduur: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)
Voor wie? Kankerpatiënten (alle types) en hun mantelzorgers in regio Waasland (op eigen initiatief of doorverwezen vanuit AZ Nikolaas)

Oncologische thuiszorg voor kankerpatiënten en mantelzorgers in regio Waasland

Technologische evoluties in de hedendaagse oncologische zorgverlening maken thuisbehandeling van kankerpatiënten (vb. chemotherapie aan huis) steeds vaker een mogelijkheid. Oncologische thuiszorg dient echter zorgvuldig gecoördineerd en deskundig opgevolgd te worden, op maat van de individuele behoeften, mogelijkheden en beperkingen van elke patiënt. Een flexibel inzetbaar, betaalbaar en kwalitatief oncologisch-thuiszorgteam (bestaande uit verpleegkundigen, verzorgenden – instaand voor verzorgingstechnieken, schoonheidsbehandelingen en gezichtsmassages – en vrijwilligers), operationeel geleid door een zorgconsulent (met de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie) blijkt dan ook een noodzakelijke en gewenste ontwikkeling binnen de thuiszorg.

Binnen het huidige project ontwikkelt het thuiszorgteam voor regio Waasland – in nauwe samenwerking met ziekenhuis AZ Nikolaas en de behandelende huisartsen van de patiënten – een specifiek zorgpad, waarin een brug wordt gelegd tussen alle betrokken partners in de oncologische zorg, teneinde de overgang van het ziekenhuis naar de thuissetting vlotter en gecoördineerder te laten verlopen.
De zorgconsulent is hierbij het centrale aanspreekpunt voor zowel ziekenhuis, huisarts als patiënt. Samen met het ziekenhuis overloopt hij de nodige gegevens om een vlotte overgang naar de thuissituatie mogelijk te maken, coördineert de eventuele administratieve verplichtingen, maakt samen met de patiënt een geïndividualiseerd zorgplan op (waarin zelfregie doorheen het hele traject centraal staat), coördineert de opstart van de thuiszorg, evalueert de dienstverlening (via maandelijkse contactopname), stuurt bij waar nodig, onderhoudt gedurende het ganse traject nauwe contacten met de diverse zorgpartners en zorgt voor een optimale overdracht wanneer de patiënt opnieuw opgenomen wordt.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het snel en flexibel kunnen inspelen op (vaak acute) zorgvragen van patiënten. Hiervoor voorziet het project in een opleidingstraject voor zowel de verpleegkundigen, verzorgenden als vrijwilligers binnen het oncologisch thuiszorgteam: vorming rond zorgtechnische aspecten en neveneffecten van behandelingen en aandacht voor communicatie met patiënten en hun omgeving.

Naast de patiënt is het project ook voldoende attentief voor de omringende mantelzorgers, die in hun rol als zorgpartner gerespecteerd en ondersteund worden (vb. in het aanleren van bepaalde zorghandelingen) en bijkomend gesensibiliseerd worden voor het belang van zelfzorg (vb. via informatiesessies en vormingen ‘Mantelzorger, zorg voor jezelf’).

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

Nicole cancer du poumon
Nicole heeft tegen longkanker moeten vechten.Lees verder