Inter-hospitale ruimte voor hemato-oncologische zorg aan huis

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? Hemato-oncologische dienst van CHR Verviers, onder leiding van projectcoördinator dr. Pascale Frère

Realisatieduur: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Alle kankerpatiënten (alle types, leeftijden) verbonden aan CHR Verviers, Hôpital Reine Astrid Malmédy, Clinique de St Vith, Hôpital d'Eupen

Geïntegreerde specialistische thuiszorg voor kankerpatiënten in regio Luik

In de Luikse regio van België huisvest CHR Verviers de enige hemato-oncologische dienst, waardoor een aanzienlijk aantal patiënten (en/of mantelzorgers) vaak grote afstanden dient te overbruggen tussen hun thuisfront en het ziekenhuis, in functie van behandelingen of controlebezoeken. Om die reden investeert het hospitaal reeds geruime tijd in kwaliteitsvolle thuiszorg, waarbij de nodige zorgen door een deskundige verplegersequipe in het huis van de patiënt zelf worden verstrekt.

Thuiszorg verschijnt de laatste jaren bovendien ook steeds meer op de maatschappelijke agenda. Groeiende besparingen in de (inter-)nationale gezondheidssector impliceren een steeds korter ziekenhuisverblijf voor chronische (vb. kanker-)patiënten (onder meer om de beperkte ziekenhuisbedden beschikbaar te houden voor acuut zieken). Hierdoor is een steeds groeiende groep van kankerpatiënten aangewezen op thuiszorgdiensten. De complexiteit van de ziekte en de specifieke behoeftes van kankerpatiënten vereisen echter een gespecialiseerde zorg en ‘know-how’ om zowel de veiligheid als de kwaliteit van deze diensten te garanderen.


Met het oog hierop boog de hemato-oncologische dienst van CHR Verviers zich in 2013 over de vraag hoe de continuïteit (vanaf diagnosestelling t.e.m. nazorg) van een kwaliteitsvolle en gecoördineerde thuiszorg voor kankerpatiënten gerealiseerd kan worden. In tijden van bezuiniging en besparing van middelen, dienen kwaliteit, menselijkheid, duurzaamheid en samenwerking nog steeds op het voorplan te staan. Aldus werd het IRINA project, gesteund door een Social Grants 2013-beurs, in het leven geroepen.

Concreet doelt dit project op een deskundige integratie van eerste- en tweedelijns zorgverstrekkers (o.a. huisartsen, thuisverplegers, sociaal assistenten en ziekenhuispersoneel), waarbij voor elke patiënt een ‘zorg-traject’ ontwikkeld wordt. Om de vaak bruuske overgang van het ziekenhuisverblijf naar de thuissituatie te verzachten, staat zorgcontinuïteit in dit traject voorop. De coördinatie ervan wordt vanaf de diagnosestelling t.e.m. nazorg gedragen door een professionele equipe van verpleegkundigen opgeleid in hemato-oncologie, die in nauw contact handelen met de verantwoordelijke oncologen in het ziekenhuis. Dit laat de verplegers eveneens toe snel en gericht door te verwijzen naar de juiste dienst indien er zich acute problemen voordoen, zodat veelvuldige passages via de spoeddienst van het ziekenhuis vermeden worden.

Sinds de start van het project (januari 2014) kon een steeds toenemende groep patiënten op een deskundige en kwaliteitsvolle manier thuis verzorgd en begeleid worden. Verder bouwend op dit succes, kreeg het pilootproject aldus een Social Grants 2015-beurs, waarbij IRINA ‘inter-hospitaal’ uitgebreid werd van CHR Verviers tot een ‘multicentrisch project’, in collaboratie met de centra van Eupen, Malmédy en Saint-Vith. Op die manier kan een grotere reikwijdte van behoevende patiënten behandeld worden en kan er tussen de ziekenhuizen een constructieve uitwisseling van expertise en ‘know-how’ plaatsvinden.

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

“Ik wou na mijn pensioen nog iets doen. Ik wou me nuttig voelen, bezig zijn met andere mensen en hen mijn tijd geven. Aangezien ik al opleidingen had gevolgd in massage- en psychofysieke therapie, was ik onmiddellijk geïnteresseerd in het werk als schoonheidsconsulente. Ik besloot om de lessen te volgen en vrijwilliger te worden voor Stichting tegen Kanker. Je moet natuurlijk graag en regelmatig naar het ziekenhuis gaan en voeling hebben met communiceren via aanrakingen. Ik heb me ook over mijn angsten voor deze ziekte moeten heen zetten.”Lees verder