Klinische validatie van een onco-seksologiek begeleiding voor urologische kankers van mannelijk bekken

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? Dienst Urologie en Seksuele Geneeskunde CHU Liège (projectcoördinator: prof. Robert Andrianne)

Realisatieduur: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Mannelijke patiënten getroffen door een urologische kanker (behandeld in CHU Liège)

Meer aandacht voor seksuele gezondheidsthema’s bij urologische kankerpatiënten

Thema’s als seksuele gezondheid en intimiteit maken - als menselijke basisbehoeftes - inherent deel uit van het holistisch welbevinden van een persoon. Individuen die getroffen worden door een urologische kankeraandoening ervaren vaak een veranderde seksualiteitsbeleving die een grote impact heeft op hun levenskwaliteit. Zowel de ziekte als de behandelingen veranderen immers dikwijls het uiterlijk, veroorzaken vermoeidheid of verstoren het hormonale evenwicht, waardoor niet alleen de patiënt zelf zich seksueel geremd kan voelen, maar ook de relatie met zijn of haar partner onder druk kan komen te staan. Bovendien vermelden veel patiënten dat ze - vergeleken met de periode voor de kankerdiagnose - soms gewijzigde seksuele of intieme behoeften ervaren, die kan verschillen van die van hun partner. In het therapeutisch behandelplan blijkt het dan ook heel belangrijk constructief aandacht te besteden aan deze ervaringen door ze openlijk te erkennen en bespreekbaar te maken.

Ondanks het cruciale belang van een adequate communicatie, blijken vele gezondheidsprofessionals in de oncologische zorg deze thema’s zelf zelden of gebrekkig aan te kaarten, des te meer bij patiënten met een verder gevorderde leeftijd. Niet zelden botsen deze patiënten op een desinteresse of afkeer bij zorgverleners. Ondanks dat het leeuwendeel van kankerpatiënten vragende partij is, hebben ze het vaak moeilijk om het (gevoelige) onderwerp zelf op tafel te brengen.

Om hieraan tegemoet te komen, stelde de dienst Urologie en Seksuele Geneeskunde van CHU Liège binnen het huidige project een onco-seksuologe aan, die doelgericht op twee assen werkt.

Ten eerste zet ze stelselmatig in op het sensibiliseren van het reguliere onco-zorgpersoneel (oncologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, assistenten,…) omtrent het belang van seksuele gezondheid en intimiteit voor het algeheel welbevinden van patiënten (en hun partners), zodat deze thema’s meer gehoord en openlijk besproken kunnen worden in de dagelijkse omgang met de patiënt (en diens partner). Zorgverleners worden hierbij gevormd in het aankaarten en beluisteren van seksuele thema’s, en gestimuleerd om de patiënt (of het koppel) gericht door te verwijzen naar de onco-seksuologe bij complexere problematieken.

Hiernaast zet het project op een tweede as systematisch in op het aanmoedigen van de patiënt (en diens partner) om seksualiteit en intimiteit uit de taboe-sfeer te halen en dit van zodra de kankerdiagnose gesteld wordt, doorheen de hele behandelfase en tijdens de nazorg. Op die manier voorziet het project in een doelgerichte en coherente ondersteuning van de patiënt (en partner) doorheen het hele behandeltraject.

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

Peter Schodts
Ik put mijn kracht uit mijn familie, mijn vriendin en mijn vrienden, die me oprecht steunen.Lees verder