Lange-termijn psychosociale zorg van patiënten met hersentumoren via huisbezoeken

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? Vzw Centre Harvey Cushing, Brussel (projectcoördinator: prof. Philippe Paquier)

Realisatieduur: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Patiënten getroffen door een hersentumor

Lange-termijn psychosociale zorg via huisbezoeken

Het huidige project richt zich op het aanbieden van gerichte psychosociale zorg op lange termijn voor patiënten die getroffen zijn door een hersentumor en hun naasten/mantelzorgers. Meer specifiek wil het - in een eerste beweging - nagaan waarom patiënten en/of naasten nalaten het ziekenhuis te bezoeken om beroep te doen op psychosociale zorg en – in een tweede beweging – inspelen op deze ervaringen en geuite noden door hen aangepaste psychosociale zorg aan huis aan te bieden.

Het team van prof. Paquier vond dat de redenen waarom sommige patiënten en naasten geen ziekenhuisvisites afleggen voor psychosociale ondersteuning, veelal te maken hebben met een gereduceerde mobiliteit, angst- en/of depressieklachten, somatische symptomen (zoals vermoeidheid, pijn en slaapstoornissen), gebrek aan een sociaal netwerk en mantel- en/of thuiszorg.

Om deze patiënten alsnog de nodige psychosociale zorg te bieden buiten de ziekenhuismuren, voorziet het project aldus in (maximaal drie) huisbezoeken door deskundig opgeleide psychologen, waarbij de patiënt en/of naaste(n) individueel ondersteund en begeleid wordt.

Om de continuïteit van deze zorg ook na de drie visites te garanderen, wordt tijdens deze huisbezoeken sterk ingezet op het activeren van het eigen sociaal netwerk van de patiënt. Samen met hem/haar worden mantelzorgers gemobiliseerd om de zorg – in combinatie met noodzakelijke zelfzorg – zo goed mogelijk op zich te nemen. Ter ondersteuning werd hiervoor een speciaal handboek voor mantelzorgers ontwikkeld, dat hen tijdens de huisbezoeken wordt aangereikt en besproken, en na afloop van de visites verder gebruikt kan worden.

Tijdens 2016 hebben deze huisbezoeken reeds succesvol plaatsgevonden in Vlaanderen; gedurende 2017 zullen ze ook in Franstalig België aangeboden worden.

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

Nathalie et Sabrina répondent au Cancerinfo de la Fondation contre le Cancer
Sabrina en Nathalie, de coördinatoren van Kankerinfo, luisteren naar u en beantwoorden al uw vragen per telefoon of via e-mail. Ze vertellen ons over hun werk.Lees verder