Medisch-sociale coaching van geïsoleerde kankerpatiënten

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? CHU Brugmann (Site Koningin Astrid, Brussel) onder leiding van projectcoördinator Kathleen Hayen

Realisatieduur: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Geïsoleerde/vereenzaamde kankerpatiënten tijdens de palliatieve zorgfase na hospitalisatie

Een ‘medisch-sociale’ coach als centraal aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor vereenzaamde kankerpatiënten

In het huidige oncologische zorglandschap wordt het belang van een ondersteunend sociaal netwerk (zowel praktisch in de zin van mantelzorg, als emotioneel) voor het algeheel welbevinden van patiënten steeds vaker onderkend. Niet iedere patiënt kan rekenen op zo’n interpersoonlijk draagvlak, echter. Oudere zieken die de pensioenleeftijd bereikt hebben, patiënten zonder (of ver weg wonende) familieleden, partner en/of vrienden zijn aldus “geïsoleerd” van een sociaal netwerk en voelen zich vaak vereenzaamd. Naast een negatieve impact op de levenskwaliteit van deze patiënten, beïnvloedt de isolatie ook vaak de therapietrouw en het genezingsproces.
De bestaande sociale werking in ziekenhuizen schiet vaak tekort in het gericht inspelen op de specifieke behoeftes van deze personen, die zich op verschillende niveaus kunnen situeren: financieel, familiaal, taalkundig (vb. ongeletterde patiënten of van buitenlandse origine) of psychiatrisch-pathologisch.

Om de specifieke noden van geïsoleerde patiënten adequater te detecteren en ondersteunen, werd binnen het huidige project een deskundig opgeleide sociaal werker halftijds aangesteld als  “medisch-sociale coach”. Als centraal aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voorziet zij in individuele begeleiding op maat van de patiënt. Haar rollen omvatten onder meer: een fysieke begeleiding van de patiënt bij administratieve visites aan externe diensten, huisbezoeken, een luisterend oor bij nood aan “een babbel”, praktische hulp bij de dagelijkse organisatie van het leven, het installeren en opvolgen van structurele samenwerkingsverbanden rondom de patiënt, de coördinatie van medische controlebezoeken en het organiseren van transport.

De coach neemt aldus een belangrijke coördinerende rol op zich in het afstemmen van doeltreffende oncologische en psychosociale zorg op niveau van de individuele patiënt en begeleidt hem/haar stelselmatig naar meer autonomie. Ze opereert hierbij in nauwe samenwerking met de behandelende oncologen, psychologen, onco-diëtisten en interculturele mediators.

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

Véke De Munck
Ik ben geen haar veranderd, behalve mijn haar. En ik leef te graag om toe te geven aan dat beest!!! Carpe diem!!!Lees verder