Op naar een integratieve, gecoördineerde zorg voor kinderkankerpatiënten en hun familie

Door wie? vzw ‘Sun Child’ (projectcoördinator: Ivan Staelens), in samenwerking met ‘La maison des Gais Lurons’ (vakantiehuis voor zieke kinderen) en vzw ‘Bulle de sens’ (verzorging van creatieve ateliers en therapeutische omkadering)

Realisatieduur: Social Grants 2015-laureaat: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Kinderkankerpatiënten (0 – 18 jaar; alle kankertypes), hun brussen en ouders

Dit project gaat in op een vaak gehoorde behoefte in het huidige oncologische zorglandschap aan een gecoördineerde hulpverlening doorheen het hele zorgtraject, zowel binnen als buiten het behandelende ziekenhuis. Het vertrekt vanuit de vaststelling dat het leeuwendeel van de aangeboden diensten aan families van kinderkankerpatiënten zich beperken tot de onmiddellijke ziekenhuismuren. Daar patiënten echter steeds sneller ontslagen worden uit het hospitaal (en daarbij toevertrouwd worden aan oncologische thuiszorg), komt de nood aan extra-murale (medische én psychosociale) ondersteuning steeds meer bovendrijven.

Om in te spelen op deze prangende nood organiseert vzw Sun Child binnen het huidige project drie extra-murale diensten ter ondersteuning van families van kinderkankerpatiënten. Hiermee intenderen ze zowel de praktische zorgen als emotionele belasting van gezinnen getroffen door kanker te verminderen en op die manier bij te dragen tot het een draaglijker psychosociaal evenwicht.
Allereerst biedt het project gezinnen de mogelijkheid om beroep te doen op gratis transport (verzorgd door gedreven vrijwilligers) tussen hun woonst en het ziekenhuis, waar ze regelmatig terug verwacht worden voor onderzoeken en controlevisites. Ouders beschikken immers niet altijd over een vervoersmiddel (wat soms voorkomt wanneer één van de ouders – vaak de moeder – de professionele activiteiten tijdelijk stopzet om te zorgen voor het zieke kind, waardoor het gezin plots terugvalt op een lager inkomen) of een oppas voor de andere kinderen wanneer ze het patiëntje naar het ziekenhuis begeleiden.

Ten tweede voorziet het project ook in de therapeutische begeleiding van kinderkankerpatiënten en hun brus(sen) in de vorm van creatieve ateliers, bedoeld om hen al spelenderwijs uitdrukking te laten geven aan hun intieme leefwereld, de uiteenlopende gedachten, gevoelens en ervaringen gelinkt aan de diagnose en behandeling. Deze gaan thuis door bij het gezin of vinden - indien nodig - plaats in de steriele ziekenhuiskamer waar het zieke kind is opgenomen. De creatief therapeute die deze ateliers verzorgt, besteedt hierbij voornamelijk aandacht aan het versterken van de band tussen de patiënt en zijn/haar broer(s)/zusje(s), die vaak in het licht van (alle zorgen om) het zieke kind (al dan niet plots) op de tweede plaats komen te staan. In die zin verleent het project een belangrijke aanvulling op bestaande creatieve ateliers die zich veelal op kankerpatiënten of brussen apart richten.

Tenslotte slaat het project ook de handen ineen met het vakantiehuis ‘La maison des Gais Lurons’ om (de vaak zwaar belaste) gezinnen de welkome gelegenheid te bieden even tot rust te komen en zich te herbronnen tijdens een week vakantie.

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

“Ik wou na mijn pensioen nog iets doen. Ik wou me nuttig voelen, bezig zijn met andere mensen en hen mijn tijd geven. Aangezien ik al opleidingen had gevolgd in massage- en psychofysieke therapie, was ik onmiddellijk geïnteresseerd in het werk als schoonheidsconsulente. Ik besloot om de lessen te volgen en vrijwilliger te worden voor Stichting tegen Kanker. Je moet natuurlijk graag en regelmatig naar het ziekenhuis gaan en voeling hebben met communiceren via aanrakingen. Ik heb me ook over mijn angsten voor deze ziekte moeten heen zetten.”Lees verder