Professionele re-integratie na kanker (PRINK) – deel 2

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? GZA Ziekenhuizen, Campus Wilrijk, onder leiding van projectcoördinatoren Lore Van Hulle en Petra van Aalderen

Realisatieduur: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Alle kankerpatiënten

Aangezien professionele activiteiten voor heel wat personen een belangrijk onderdeel vormt van hun kwaliteit van leven, wensen veel patiënten na de acute behandelfase terug aan het werk te gaan. Voor veel (jong)volwassenen betekent de terugkeer naar de werkvloer dan ook een wezenlijk onderdeel van hun “nieuwe” leven “na de kanker”.

De draad terug oppikken na een periode van afwezigheid, ziekte en (vaak ingrijpende) therapieën verloopt echter niet altijd van een leien dakje. Onmiddellijke werkhervatting in een gelijkaardige functie of met een gelijkaardige werkbelasting als voordien, is niet voor iedereen evident of zelfs mogelijk. Kankergerelateerde vermoeidheid verdwijnt immers niet meteen na de behandeling, en ook andere fysieke of psychosociale kwalen kunnen de kop op steken. Hierdoor kan een bruuske overgang naar 100% inzetbaarheid te bruusk zijn.

Patiënten weten niet steeds dat (in samenspraak met de werkgever en/of arbeidsgeneesheer) een geleidelijke werkhervatting of (al dan niet tijdelijk) aangepaste arbeidsomstandigheden mogelijk zijn, of bij wie ze hiervoor terecht kunnen.

Om patiënten (doorheen het vaak versnipperde aanbod van verschillende instanties) te voorzien van kwalitatieve en uniforme informatie, om hen bij te staan in hun professionele re-integratie, en om een structurele samenwerking te bevorderen met de sociale diensten van ziekenhuizen, mutualiteiten, huisartsen, VDAB, GTB en werkgeversorganisaties, werd het huidige project in het leven geroepen.

Dit project werd in 2016 als Social Grants-laureaat van Stichting tegen Kanker nog eens extra bekroond met de Prijs van de Vrijwilligers. Lees het artikel van Samen tegen Kanker, editie maart 2016.

Prink 2

Foto: Projectcoördinator Petra van Aalderen – oncopsychologe Jana Vanderheyden – in het Oncologisch Centrum van GZA Ziekenhuizen Sint-Augustinus

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

 

Getuigenissen

Luc Vautmans
Winnaars zijn gewoon verliezers die nooit opgeven. Lees verder