Relaxatie atelier in duo: voor de patiënt en een naaste

Social Grants 2015-laureaat

Door wie? Twee psychologen uit het multidisciplinair onco-team van Clinique Saint-Luc Bouge (Namur), onder wie projectcoördinator Amélie Gilson

Realisatieduur: Social Grants 2015-laureaat: januari 2016 (start) – december 2017 (einde)

Voor wie? Kankerpatiënten (alle types, leeftijden) begeleid door een naaste

Leren relaxeren in stressvolle en angstwekkende situaties

Wetenschappelijke literatuur toont aan dat het toepassen van relaxatie-oefeningen veelal significante verbeteringen teweeg brengt op vlak van emotionele regulatie en vermindering van secundaire behandeleffecten (of bijwerkingen). Aangezien de (soms langdurige) periode van kankerbehandelingen niet alleen fysiek, maar ook mentaal heel ingrijpend kan zijn, lijkt het dan ook opportuun patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces en hen de ‘tools’ aan te reiken om in pijnlijke en stressvolle situaties hun angst te leren bedaren. Om die reden worden sinds april 2016 op de oncologie-afdeling van Saint-Luc Bouge maandelijks relaxatie ateliers georganiseerd, waaraan patiënten, begeleid door een naaste, tijdens de behandelingsperiode kunnen deelnemen. Tussen 2012 en 2015 werden reeds drie relaxatie sessies (1 per jaar) georganiseerd ter initiatie, wat welwillend ontvangen werd door de patiënten, die de wens uitten deze sessies op regelmatige basis te laten doorgaan.

De twee uur durende sessies vinden plaats in groep (van maximaal 12 personen) en worden omkaderd door twee psychologen. Patiënten zijn vrij één of meerdere ateliers mee te volgen, afhankelijk van hun wens en fysieke staat, die het vaak moeilijk maakt zich bindend te engageren voor een langdurig programma, daar eventuele bijwerkingen van de behandelingen vaak moeilijk te voorspellen zijn.

Binnen de sessies wordt de patiënten en hun naasten vier types relaxatietechnieken aangereikt via laagdrempelige oefeningen, zodat zij die na afloop ook thuis kunnen toepassen op stressvolle momenten. Deze vier types staan gekend onder de namen:

  • progressieve musculaire relaxatie van Jacobson
  • autogene relaxatie van Schultz
  • mentale verbeelding
  • mindfulness

Elke sessie verloopt daarbij in vier fases:

  1. presentatie van het kader van de sessie en voorstelling van de deelnemers,
  2. aanleren van diafragmatische ademhalingsoefeningen,
  3. aanleren van diepere relaxatie van het lichaam in zijn geheel,
  4. herneming van contact met de exterieure omgeving, gevolgd door een gespreksmoment, waarbij de deelnemers vrij zijn om uit te wisselen rond hoe ze de sessie beleefd hebben.

Vele deelnemers uiten zich positief over de ateliers: ze ervaren meer fysieke en mentale rust en zijn in staat de aangeleerde oefeningen thuis verder te zetten.

Bekijk al de Social Grants 2015-laureaten

Getuigenissen

De mysteries achter de natuur, achter het leven ontrafelen, en op die manier mensen helpen, dat is al sinds ik kind was mijn passie. In mijn onderzoeksdomein, de immuuntherapie, combineer ik die dingen elke dag: ik onderzoek hoe kankercellen ons immuunsysteem weten te bedotten, en hoe we dat kunnen verhinderen. Op die manier helpen mijn team en ik heel wat leukemiepatiënten.Lees verder