Grants sociaux 2017

Social Grants 2017: Projectoproep

Well-Being Centra en/of ondersteuningshuizen geïntegreerd in (of in nauwe samenwerking met) ziekenhuizen met een zorgprogramma in de oncologie

 
“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”*

 

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat deze holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:Affiche van de Social Grants 2017

  • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
  • De mens ‘achter’ de patiënt (een fysiek, mentaal en sociaal wezen)
  • De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde en zorg voor zover deze bewezen doeltreffend zijn
  • De focus op welbevinden en mogelijkheden i.p.v. de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt

Well-Being Centra in en/of ondersteuningshuizen die samenwerken met ziekenhuizen die over een zorgprogramma in de oncologie beschikken, zijn georiënteerd op deze interpretatie van de zorg. Deze centra bieden een noodzakelijke praktische, emotionele en sociale opvang aan mensen die geconfronteerd worden met kanker. Stichting tegen Kanker wil deze initiatieven ondersteunen met de Social Grants 2017.

 

- - - Oproep 2017 afgesloten  - - -

 

Stichting tegen Kanker verwelkomt diverse projectvoorstellen binnen dit domein en kiest bewust niet voor een strikte voorafgaande invulling om het terrein de nodige vrijheid te geven. Ter inspiratie geven we enkele concretere voorbeelden van mogelijke projecten die ingediend kunnen worden:

 

  • Het invullen van de rol van coördinator/coördinatrice van het centrum
  • Het organiseren van de ontvangst van kankerpatiënten en naasten
  • Het organiseren van ateliers voor kankerpatiënten en naasten
  • Het opzetten van infosessies

Een voorbeeld van Well-Being Centra

*Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.


De diensten van de Stichting

Stichting tegen Kanker heeft ook diverse diensten waar u gratis beroep op kan doen om uw aanbod uit te breiden.

Meer info over de diensten van Stichting tegen Kanker

Contacteer hiervoor zeker de plaatselijke regiocoördinator voor verdere uitleg.


De vorige Social Grants

Een objectieve selectie
De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en onafhankelijkheid. “Het belangrijkste is dat de projecten beantwoorden aan reële behoeften, dat ze een lacune invullen voor patiënten, begeleiders en verzorgers”, vertelt dr. Eddy Maes, voorzitter van de eerste Sociale Raad.
Laatst aangepast op: 11/10/2017

Getuigenissen

Stéphanie heeft al zes jaar een hersentumor. Haar kracht om door te zetten, komt diep uit haar binnenste, maar ook haar vrienden en familie geven veel energie. De boodschap van Stéphanie: geniet met volle teugen van elke dag.Lees verder