Het ziekenfonds

Het ziekenfonds

Het Belgische gezondheidszorgsysteem is een van de beste ter wereld. Het berust op het principe van de solidariteit en is toegankelijk voor alle burgers (op enkele zeldzame uitzonderingen na). Er bestaan bovendien talloze maatregelen die verzekeren dat zelfs de armste mensen niet uit de boot vallen.

Het RIZIV en de ziekenfondsen (ook wel mutualiteiten genoemd) zijn de hoofdrolspelers in dit verhaal.

De Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een openbare federale instantie. Het RIZIV is verantwoordelijk voor de verplichte ziekteverzekering en -uitkeringen, maar het zijn de mutualiteiten die zich hier in de praktijk mee bezighouden:

  • Het ziekenfonds zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van medische kosten (behalve bij arbeidsongevallen of beroepsziekten).
  • Het ziekenfonds zorgt ook voor de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Bovendien kun je bij het ziekenfonds terecht als je op zoek bent naar een aanvullende verzekering of een hospitalisatieverzekering. Hieronder leggen we het verschil tussen de 3 verzekeringen verder uit waarvan je gebruik kunt maken als je verbonden bent aan de sociale zekerheid. 

De verplichte verzekering

Iedereen die onderworpen is aan de sociale zekerheid heeft recht op deze verzekering. Ze garandeert een (gedeeltelijke of volledige) terugbetaling van je medische kosten, je medicatie en je ziekenhuiskosten. Hiervoor bestaan officiële RIZIV-tarieven die door alle mutualiteiten worden gebruikt. Als je om één of andere reden gedurende een langere periode niet kunt werken, garandeert deze verzekering ook een compensatie – deze noemen we het vervangingsinkomen – om je loonverlies wat te verzachten.

De aanvullende verzekering

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een aanvulling op de verplichte verzekering. De aanvullende verzekering vergoedt bepaalde kosten die niet door de verplichte verzekering worden terugbetaald. Iedere mutualiteit beslist zelf hoeveel deze aanvullende verzekering kost en welke voordelen ze biedt. Elke mutualiteit heeft dus een ander aanbod. Raadpleeg hier alle voordelen van de aanvullende verzekeringen.

De hospitalisatieverzekering

Noch de verplichte verzekering, noch de aanvullende verzekering betalen de volledige kost van een ziekenhuisopname terug. Daarom is een hospitalisatieverzekering interessant. Deze verzekering biedt een bredere terugbetaling van de overblijvende kosten die jij nog moet betalen (persoonlijk aandeel) nadat de andere verzekeringen een deel hebben terugbetaald. Ook hier bepaalt iedere mutualiteit zelf hoeveel een hospitalisatieverzekering bij hen kost en wat je ervoor in ruil krijgt.

Of je nu in dienst bent bij een bedrijf als loontrekkende, werkt als zelfstandige, werkloos bent of studeert, je hebt altijd recht op een aantal terugbetalingen of uitkeringen, op voorwaarde dat je in orde bent met de sociale zekerheid. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met de sociale dienst van een ziekenfonds naar keuze. Daar zal men je vertellen wat je moet doen om je situatie in orde te brengen. 

De aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen

Om de informatie over de voordelen overzichtelijk te maken, heeft de Stichting tegen Kanker alle voordelen van Socialistische, Christelijke en onafhankelijke Mutualiteiten opgelijst. De voordelen van de Liberale en Neutrale mutualiteiten zullen ook binnenkort opgelijst worden.

Deze lijsten zijn onderhevig aan wijzigingen. Wij raden dus u aan om u altijd te informeren bij uw mutualiteit. Deze info is niet bindend: de Stichting tegen Kanker garandeert niet de kwaliteit van de diensten die geleverd zijn door deze organisaties.

Wij hebben de grootste zorg besteed aan het opmaken van deze lijst, maar als u fouten vaststelt, aarzel niet ons die te signaleren.

100

Mutualités Chrétiennes

Christelijke Mutualiteiten

300

Mutualités Socialistes

Socialistiche Mutualiteiten

500

Mutualités Libres

Onafhankelijke Ziekenfondsen

Antwerpen (101) - Christelijke Mutualiteit van het arrondissement Antwerpen Antwerpen (304) - "De VoorZorg", Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen Antwerpen (501) - OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
Brabant wallon (109) - Mutualité chrétienne du Brabant Brabant wallon (305) - Mutualité Socialiste du Brabant Wallon Brussel (509) - EUROMUT - onafhankelijk Ziekenfonds
Brugge (110) - Christelijke Mutualiteit van Brugge Brussel (306) -  Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant Brussel (516) - Onafhankelijk Ziekenfonds SECUREX
Brussel (126) - Christelijk Ziekenfonds Sint-Michielsbond Bruxelles (306) -  Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant Brussel (526) - PARTENA - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen
Bruxelles (135) - Mutualité Saint-Michel Charleroi (317) - Solidaris Mutualité socialiste du Centre, Charleroi et Soignies Brussel (527) - PARTENAMUT - Onafhankelijk Ziekenfonds
Hainaut Oriental (128) - Mutualité chrétienne du Hainaut Oriental Liège (319) - Solidaris - Mutualité socialiste et syndicale de la province de Liège Bruxelles (509) - EUROMUT - Mutualité libre
Hainaut-Picardie (129) - Mutualité chrétienne Hainaut-Picardie Limburg (322) - "De Voorzorg" Mutualiteitsverbond van Limburg Bruxelles (516) - SECUREX- Mutualité libre
Leuven (108) - Christelijk Ziekenfonds - Sint-Pietersbond Luxembourg (323) - Mutualité Socialiste du Luxembourg Bruxelles (527) - PARTENAMUT - Mutualité libre
Liège (130) - Mutualité chrétienne de Liège Mons (315) - Mutualité Solidaris Mons-Wallonie Picarde Liège (506) - OMNIMUT
Limburg (131) - Christelijke Mutualiteit Limburg Namur (325) - Solidaris mutualité de la Province de Namur  
Luxembourg (132) - Mutualité chrétienne de la Province de Luxembourg Oost-Vlaanderen (311) - Bond Moyson Oost-Vlaanderen  
Mechelen (105) - Christelijke Mutualiteit regio Mechelen - Turnhout West-Vlaanderen (309) - Bond Moyson West-Vlaanderen  
Midden-Vlaanderen (120) - Christelijke Mutualiteit Middden - Vlaanderen    
Namur (134) - Mutualité chrétienne de la Province de Namur    
Oostende (112) - Christelijke Mutualiteit Oostende - Veurne - Diksmuide    
Roeselare-Tielt (113) - Christelijke Mutualiteit Roeselare - Tielt    
Verviers-Eupen (137) - Mutualité Chrétienne de Verviers - Eupen    
Waas en Dendermonde (121) - Christelijke Mutualiteit van het land van Waas en Dendermonde    
Zuid-West-Vlaanderen (111) - Christelijke Mutualiteit Zuid-West-Vlaanderen    

 

Getuigenissen

In onze omgeving hebben we allemaal vrienden, familie of kennissen die getroffen zijn door kanker. Vroeger joeg dat woord me echt schrik aan. Vandaag stel ik vast dat kanker een ziekte is geworden als een andere.Lees verder