Intimiteit en seksualiteit

Een kwestie van psychosociaal welzijn 

De diagnose van kanker heeft ingrijpende gevolgen op de patiënt en zijn omgeving. Het helpt als mensen dan kunnen terugvallen op steunfiguren. Een partner van een zieke neemt bijna altijd een aantal zorgende taken op zich en neemt een nieuwe rol in, in de relatie en in het gezin. Maar er is meer dan de zieke persoon. Een individu, ziek of niet, blijft in de eerste plaats een persoon met lichamelijke en emotionele noden en behoeften. Intimiteit en seksualiteit is zeker zo’n behoefte. Ze kunnen het psychisch welbevinden en de verbondenheid versterken. 

“Hoe ouder je wordt, hoe belangrijker intimiteit wordt. Na het horen van het nieuws dat er curatief niets meer mogelijk is, verdween die intimiteit niet. Integendeel (Rita).ˮ

Het verhaal van intimiteit en seksualiteit is geen absoluut verhaal, de noden en behoeften zijn erg persoonlijk en individueel. Maar het thema moet wel bespreekbaar zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt seksualiteit niet zomaar ‘een centraal aspect van het menselijk bestaan’. Ook mensen met kanker hebben hun verlangens.

Bij deze brochure hoort een kortfilm met getuigenissen van Linda, Freddy, Lies en Rita. De getuigenissen kunnen teruggevonden worden via https://vimeo.com/120286198 

Dit project is gebaseerd op de eindproef van Carmino Van Meerhaege ‘Seksualiteit en intimiteit: taboe in de palliatieve zorg?’ voor het behalen van de graad van bachelor na bachelor verpleegkundige in de Palliatieve zorg aan de Odisee Hogeschool. Bekroond met de Prijs zuster Leontine.

Contact:
carmino.van.meerhaeghe@telenet.be

Stichting tegen Kanker bedankt het Limburgs Gezondheidsoverleg en de Limburgse Kankerkoepel van harte voor de toestemming voor het maken van deze brochure, die oorspronkelijk hun uitgave was. De teksten in deze brochure zijn het resultaat van een samenwerking tussen meerdere specialisten uit ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en Stichting tegen Kanker

Contact met lotgenoten

Lotgenoten die dezelfde ziekte doormaken, kennen of herkennen uw problemen met seksualiteit en intimiteit. Lotgenoten kunnen u opvangen en u helpen met uw vragen en verwachtingen.

Trefpunt Zelfhulp
Deze organisatie overkoepelt alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Op de website kunt u per onderwerp de verschillende zelfhulpgroepen opzoeken: www.zelfhulp.be

Kankerinfo
0800 15 802
www.kanker.be/info

Meer lezen?

  • Joris Leonis, Gustaaf Dewispelaere, Intimiteit, seksualiteit en zingeving binnen de partnerrelatie van mastectomiepatiënten, Academia Press, 2002
  • Corien Eeltink, D.M. Batchelor, Claudia Jean Gamel, Kanker en seksualiteit, handboek voor verpleegkundigen, 2006
  • Corien Eeltink, Martin Appelman, 80 vragen over kanker en seksualiteit, Academic Pharmaceutical Productions, 2009
  • Corien Eeltink, Diane Batchelor & Claudia Gamel. Kanker en Seksualiteit. Veranderingen en gevolgen van de behandeling. Handboek voor verpleegkundigen. Internetuitgeverij van Haaster, Amsterdam, 2006.

Getuigenissen

"Ik sla me erdoor omdat ik vertrouwen heb in mijn toekomst. Ik geniet van elk huidig moment en denk aan alle momenten die ik zeker en vast nog ga meemaken.”Lees verder