Terug naar school

Terug naar school

Uw kind mag terug naar school zodra zijn gezondheidstoestand dit toelaat.


Het zal ongetwijfeld enige aanpassingstijd nodig hebben. Het heeft immers een zware behandeling ondergaan en kan geregeld, en zeker in het begin, de neveneffecten (vermoeidheid, concentratieproblemen, angst, …) voelen.


Hierna volgen enkele informatiesites met betrekking tot onderwijs. U vindt er de nodige informatie en steun:

Getuigenissen

Christel Vandenbergh
Eerst daagde ik mezelf uit om te overleven... maar ik veranderde dat naar mezelf uitdagen om te genieten.Lees verder