Uitkeringen

Uitkeringen

Als je je omwille van medische redenen genoodzaakt ziet om tijdelijk met werken te stoppen, dan heb je na een bepaalde periode recht op een uitkering van je ziekenfonds. Ze overbrugt het inkomensverlies en helpt je zo deze moeilijke periode door te komen. Het bedrag van die uitkering is afhankelijk van je statuut (werknemer, zelfstandige, werkzoekende, ...).

Ben je werknemer?

Aanvankelijk heb je recht op een gegarandeerd loon (betaald door je bedrijf). Als je langer arbeidsongeschikt en dus afwezig blijft, neemt het ziekenfonds het van je werkgever over en krijg je een uitkering (berekend op basis van het inlichtingenformulier dat je hebt ingevuld). Er zijn 2 verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid:

  • een betaalde periode van 12 maanden primaire arbeidsongeschiktheid
  • na één jaar krijgt de werknemer het statuut van invalide en krijgt hij/zij een invaliditeitsuitkering

Ben je zelfstandige?

Als je arbeidsongeschikt bent, kun je een ziekte-uitkering krijgen als je voldoet aan een bepaald aantal administratieve en medische voorwaarden.
Het is je ziekenfonds dat die ziekte-uitkering betaalt.

In het geval van zelfstandige werknemers onderscheiden we 3 periodes van arbeidsongeschiktheid:

  • een wachttijd van één maand waarin de zelfstandige geen uitkering krijgt
  • een betaalde periode van 11 maanden (primaire arbeidsongeschiktheid)
  • na één jaar arbeidsongeschiktheid krijgt de zelfstandige het statuut van invalide (net als werknemers)

Ben je werkzoekende?

Bezorg je medisch attest dan zo snel mogelijk aan

  • je ziekenfonds
  • de instelling die je werkloosheidsuitkering betaalt
  • je vakbond (als je bent aangesloten)

Je ontvangt geen gegarandeerd minimumloon, maar wel uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, betaald door het ziekenfonds, in plaats van je werkloosheidsuitkering.

Na één jaar arbeidsongeschiktheid ga je over tot het invaliditeitsstelsel. Onder bepaalde voorwaarden kun je dan een verhoogde tegemoetkoming (RVV) krijgen.

In elk van deze gevallen raden we je aan meteen contact op te nemen met de sociale dienst van je ziekenfonds, die je verder kan helpen.

Getuigenissen

Comité Relais pour la Vie Braine
Marjorie en Christophe zijn al sinds 2013 betrokken bij de organisatie van Levensloop.Lees verder