Resultaten enquête bij- en sondevoeding

Resultaten enquête bij- en sondevoeding

Stichting tegen Kanker dankt hartelijk alle deelnemers aan onze enquête dit voorjaar!

Zowel in het Nederlands- als  Franstalig landsgedeelte oogstten we een mooie respons!

57% van de respondenten kreeg orale bijvoeding in de loop van de kankerbehandeling(en). Bijna de helft (45%) stopte de bijvoeding, terwijl zij/hij ze eigenlijk nog verder moest nemen.

De redenen om voortijdig te stoppen was in 60% van de gevallen de kostprijs (geen terugbetaling), en in 58% smaakproblemen en/of de ontwikkeling van aversie. Opvallend is dat in het Franstalig landsgedeelte de kostprijs meer doorweegt dan de smaak/aversie. Voor het Nederlandstalig landsgedeelte is dit net omgekeerd. Binnen het assortiment bijvoeding is er voor 95% wel voldoende variatie.

Hoewel 39% van de mensen die onze enquête beantwoordden ook sonde- of intraveneuze voeding kregen, bleek hier de kostprijs een minder groot probleem.

Deze resultaten bevestigen de gegevens die Stichting tegen Kanker in 2013 al verzamelde in haar enquête bij diëtisten werkzaam in oncologie. Vooral de kostprijs en de smaak van orale bijvoeding blijken een probleem, dat Stichting tegen Kanker op korte en middellange termijn zal opnemen met volgende acties:

  • Sensibilisering rond het smaakprobleem van orale bijvoeding van de bedrijven die deze commercialiseren (najaar 2014).
  • Publicatie van een dossier rond orale bijvoeding op de website van Stichting tegen Kanker (najaar 2014). Daarin zullen ondermeer tips worden gegeven om de smaak van bijvoeding te verbeteren, net als recepten om bijvoeding zelf samen te stellen en een overzicht van de – weliswaar zeer beperkte – bestaande terugbetalingsmodaliteiten.
  • Lobbying op gebied van terugbetaling (najaar 2014 & 2015).

Zou u nog vragen hebben of detailinformatie wensen, kan u contact opnemen met Eva De Winter, diëtiste van Stichting tegen Kanker via edewinter@stichtingtegenkanker.be.
 

Getuigenissen

Vilohmah Vzw
In 2019, 6 maanden nadat we afscheid moesten nemen van onze eigen vechter werd Vilomah vzw een feit. Uit eigen ervaring leerden we wat anders of beter kon in de begeleiding en opvang van ouders die het verdict palliatief kregen voor hun kind en ouders die hun kind reeds hadden moeten afgeven.Lees verder