Nieuwsbrief oncodiëtiek - Oktober 2017

Is er een verband tussen koffie, cola en leukemie? Heeft gewicht een invloed op de prognose bij dikkedarmkanker? En kan glutamine preoperatief interessant zijn bij rectumkanker? Je vindt de antwoorden in deze nieuwsbrief!

Actueel

Cafeïne en leukemie bij kinderen
Risicoverhoging tijdens de zwangerschap? 
 

Koffie café

Griekse onderzoekers vermoeden dat het consumeren van hoge dosissen cafeïne tijdens de zwangerschap verantwoordelijk is voor een verhoogd risico op leukemie bij het kind. 

Hoge koffieconsumptie lijkt het risico te verhogen op acute lymfoblastische leukemie, en ook op acute myeloïde leukemie.

Colaconsumptie, zelfs lage, werd in verband gebracht met een verhoogd risico op alle leukemievormen. De consumptie van cola nadien, door het kind zelf, leek geen invloed te hebben op het leukemierisico.

Uit deze meta-analyse van case-control studies concludeerden de onderzoekers dat cafeïne inderdaad verdacht lijkt, maar ze voegen toe dat bijkomende studies nodig zijn om dit meer in detail te bestuderen. Voorlopig geldt dus het voorzorgsprincipe om tijdens de zwangerschap geen of slechts met mate cafeïne te nuttigen. 

Meer lezen?

Thomopoulos TP. et al. Maternal and childhood consumption of coffee, tea and cola beverages in association with childhood leukemia: a meta-analysis. Cancer Epidemiol. 2015 Dec;39(6):1047-59.

 

Gewicht bij dikkedarmkanker
Relevant voor prognose?

Zowel overgewicht als recent gewichtsverlies blijken de prognose bij dikkedarmkanker te beïnvloeden. Dat toont een analyse van het gewicht in relatie tot het verloop van de ziekte, bij meer dan 3000 mensen met dikkedarmkanker.

Mensen met overgewicht en obesitas bij diagnose blijken, vergeleken met mensen met een normale BMI, betere overlevingskansen te hebben, zowel algemeen als specifiek voor dikkedarmkanker. Voor niet-gemetastaseerde vormen was het verband het grootst.

Een sterke daling van de BMI met meer dan 5 kg/m² (vermoedelijk door het kankerproces?) in de jaren voorafgaand aan de diagnose kon gerelateerd worden aan een slechtere algemene overleving, vergeleken met een stabiele BMI. Deze relatie was het meest uitgesproken bij mannen.

Meer lezen?

Walter V. et al. Prognostic relevance of prediagnostic weight loss and overweight at diagnosis in patients with colorectal cancer. Am J Clin Nutr. 2016 Oct;104(4):1110-1120. Epub 2016 Aug 31.

 

Glutamine bij rectumkanker
Daling ontstekingshormonen bij preoperatieve radiochemotherapie
 

Glutaminesuppletie bij preoperatieve radiochemotherapie voor rectumkanker blijkt ontstekingsparameters te kunnen verlagen. Hierdoor verlaagt ook de hormonale stress.

In een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, dubbelblinde studie kregen 73 patiënten met preoperatieve radiochemotherapie voor rectumkanker gedurende 5 weken 30 g enterale glutaminesuppletie. 

Ontstekings-, en bijgevolg hormonale, parameters bleken gemoduleerd door de glutamine: zowel interleukine-6 als cortisol daalden.

Meer lezen?

Rotovnik Kozjek N. et al. Influence of enteral glutamine on inflammatory and hormonal response in patients with rectal cancer during preoperative radiochemotherapy. European Journal of Clinical Nutrition (2017) 71, 671–673.

 

Referenties & tools

Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Nieuwe update rond borst- en diddekarmkanker 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKO) bracht een update uit rond de rol van voeding, gewicht en fysieke activiteit in de preventie van borstkanker en dikkedarmkanker.

 

 

 

Voeding bij borstkanker
Richtlijnenreview

Op basis van een review worden aanbevelingen gegeven rond voeding bij borstkanker. Individueel en gepersonaliseerd voedingsadvies is te verkiezen boven algemene standaard voedingsadviezen. Onder meer energie- en voedingsstoffeninname, maar ook groente- en fruitinname worden gedefinieerd. Het doel is de voedingsstatus adequaat te houden, en de algemene gezondheidstoestand en prognose te verbeteren.

Meer lezen?

Limon-Miro AT. et al. Dietary Guidelines for Breast Cancer Patients: A Critical Review. Adv Nutr. 2017 Jul 14;8(4):613-623. 

 

Agenda

Voeding bij kanker. Handvaten voor de diëtist. 
Leuven, 7 november 2017

Permanente vorming door UC Leuven-Limburg
Meer info >>

 

Voeding bij kanker. Als eten moeilijk wordt
Genk, 30 november 2017

Permanente vorming door UC Leuven-Limburg
Meer info  >>

 

10th International conference on cachexia, sarcopenia and muscle wasting
Rome, 8 tot 10 december 2017

Congres van de Society on Cachexie, sarcopenia and Wasting Disorders (SCWD)
Meer info hier >>

 

Wist je dat …

 

Getuigenissen

“Mijn verhaal begon enkele dagen na nieuwjaar, wanneer iedereen elkaar een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid wenst. Ik voel een minuscuul bolletje in mijn borst, te vergelijken met een kleine rijstkorrel. Ik ben in verlof, dus ik ga dezelfde dag naar mijn dokter. Zij voelt niets, maar schrijft me voor alle zekerheid toch een echografie voor.Lees verder