Nieuwsbrief oncodiëtiek Mei 2018

De rol van voeding bij kankercachexie lijkt bevestigd, net zoals die van fysieke activiteit bij borstkanker dat al was. Toch blijkt het patroon van patiënten niet optimaal. En een nieuwe paradox in de VS om over te reflecteren… Veel leesplezier!

Actueel

Cachexie bij kanker
Rol voor voeding?

Het blijft onderwerp van debat: kan voedingsondersteuning cachexie bij kanker effectief helpen voorkomen en/of behandelen?

Een Italiaanse review bevestigt de rol van voedingsondersteuning in het management van cachexie bij kanker. 

Er worden wel drie voorwaarden aan gekoppeld. Een eerste is dat de ondersteuning tijdig wordt aangereikt (bv. peri-operatief). Ook moeten voldoende energie en eiwitten toegediend worden. En tot slot moet het deel uitmaken van een meer holistische aanpak.

Specifieke voedingsstoffen, met name omega-3 vetzuren, verhogen mogelijk het effect van de voedingsondersteuning bij patiënten met hoge ontstekingsparameters. Mogelijk beïnvloeden ze ook in positieve zin de klinische uitkomst op lange termijn.

Meer lezen? 
Laviano A. et al. Does nutrition support have a role in managing cancer cachexia? Curr Opin Support Palliat Care. 2016 Dec;10(4):288-292.

 

Kankerincidentie in de VS
Nieuwe paradox

In de VS daalt de algemene kankerincidentie, maar de overgewichtgerelateerde incidentie neemt toe….

Overgewicht- en obesitasgerelateerde kankers vertegenwoordigen in de Verenigde Staten ongeveer 40% van alle kankers. De incidentie van deze kankers blijft bovendien stijgen.

De incidentie van kankers die niet overgewicht- en obesitasgerelateerd zijn, daalt daarentegen.

Na niet roken, is het behoud van een gezond gewicht het belangrijkste leefstijlaspect om zich te helpen beschermen tegen kanker. In de VS zou een gezond gewicht van alle Amerikanen jaarlijks zo’n 132.800 nieuwe kankergevallen kunnen voorkomen.

Meer lezen?

Steele CB, Thomas CC, Henley SJ, et al. Vital Signs: Trends in Incidence of Cancers Associated with Overweight and Obesity — United States, 2005–2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2017;66:1052–1058.

Overzicht van overgewicht- en obesitasgerelateerde kankers

Fysieke activiteit bij borstkanker
Sterk wisselend patroon

De aanbevelingen voor fysieke activiteit volgen bij borstkanker, blijkt een ware uitdaging voor patiënten.

Fysieke activiteit bij kanker blijkt talrijke gunstige effecten te kunnen hebben, zowel tijdens als na de behandeling. Verschillende studies tonen het grootste voordeel wanneer meteen na de diagnose al met begeleiding rond fysieke activiteit wordt gestart. Maar verschillende patiënten hebben moeite om de aanbevelingen, naar zowel aerobe als krachttraining toe, te volgen.

Een studie bij mensen met borstkanker toont dat, hoe verder de chemotherapie vordert, hoe minder nog deelgenomen wordt aan oefenprogramma’s. De belangrijkste redenen bleken bijwerkingen van de behandeling en andere afspraken. In de fase na de behandeling waren dat werk, vakantie en transportproblemen.

Volgens de onderzoekers is er nood aan meer ondersteuning, meer flexibele uren voor de sessies of oefenprogramma’s voor thuis naarmate de chemotherapie vordert, om fysieke activiteit te behouden doorheen de behandeling.

Meer lezen?

Kirkham A.A. et al. Exercise Prescription and Adherence for Breast Cancer: One Size Does Not FITT All. Medicine & Science in Sports & Exercise: February 2018 - Volume 50 - Issue 2 - p 177–186.

Referenties & tools

Fysieke activiteit bij en na kanker
Richtlijnen voor oncoprofessionals

 

 

Het Franse Réseau National Alimentation Cancer Recherche (Nacre) publiceerde een rapport met concrete richtlijnen voor fysieke activiteit ‘op voorschrift’ bij en na kanker.

Lees meer.

 

 

 

Anorexie bij kanker
Cut-off waarden voor FAACT–A/CS en VAS 

Nederlandse onderzoekers formuleerden cut-off waarden voor assessment tools voor anorexie bij kanker. Het betreft de Anorexia/Cachexia Subscale (A/CS) van de Functional Assessment of Anorexia/Cachexia Therapy (FAACT) vragenlijst en de Visueel Analoge Schaal (VAS) voor eetlust.

Lees meer.

 

 

Agenda

Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective
Amsterdam | 24 mei 2018

Lancering van het nieuwe Expert Report van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en het World Cancer Research Fund netwerk.
Meer info

Symposium Voeding en Kanker
Leuven | 5 juni 2018

Jaarlijks symposium ‘Voeding en Kanker’ van Nutrimedes.
Binnenkort meer info hier

Espen congres
Madrid, Spanje | 1 > 4 september 2018

Jaarlijks Espen congres.
Meer info

VBVD Herfststudiedag Oncologie

Leuven | 29 november 2018
Binnenkort meer info hier

Wist je dat ...

Getuigenissen

Stéphanie heeft al zes jaar een hersentumor. Haar kracht om door te zetten, komt diep uit haar binnenste, maar ook haar vrienden en familie geven veel energie. De boodschap van Stéphanie: geniet met volle teugen van elke dag.Lees verder