Header_Waar kan mijn kind les volgen?

Waar kan mijn kind les volgen?

Het is altijd beter als je kind lessen kan blijven volgen. Dat is belangrijk om zijn schoolachterstand te beperken en de terugkeer naar school vlotter te doen verlopen. De school is ook een natuurlijke biotoop voor een kind of jongeren, waar het zijn vrienden en leeftijdsgenoten terugvindt.

Er zijn verschillende onderwijsvormen mogelijk en zelfs te combineren als het kind niet naar school kan gaan.

De eigen school 

In bepaalde gevallen kan het kind naar zijn gewone school blijven gaan. Daarvoor zijn dan wel enkele aanpassingen nodig (de lesuren bijvoorbeeld). Het kan een bepaalde tijd afwezig zijn en daarna de lessen weer opnemen. 

Zorg er wel voor dat het in contact blijft met zijn klas. Je kind mag niet het gevoel hebben dat het volledig van de rest van de wereld is afgesneden. Zijn 'voltijdse' terugkeer naar de schoolbanken zal dan ook veel vlotter verlopen. 

Opgelet:

jonge patiënten die voor kanker worden behandeld, zijn bijzonder kwetsbaar. Ze zijn onder meer heel vatbaar voor infecties. Het is dus beter om je kind op bepaalde momenten niet naar school te sturen en de lesmomenten anders te organiseren.

De ziekenhuisschool

Soms is een lang verblijf in het ziekenhuis onvermijdelijk. In België hebben de meeste centra voor pediatrische oncologie hun eigen school binnen het ziekenhuis. Die erkende scholen (onderwijs type 5) verwelkomen kinderen van de eerste kleuterklas (2,5 jaar) tot het laatste jaar van het middelbaar onderwijs. 
In het ziekenhuis wordt het hele programma op maat uitgewerkt, op het tempo van het kind.
 
Meer informatie over de ziekenhuisschool.

Bednet

Bednet organiseert internetonderwijs. Het kind volgt van op afstand mee live de lessen, samen met zijn eigen klasgenoten. Dit initiatief heeft als voordeel dat het sociaal contact met de vrienden onderhouden blijft en dat het ziek zijn wat op de achtergrond verdwijnt. Daarenboven worden de klasgenoten ingeschakeld in de ondersteuning van het zieke kind of de zieke jongere.
Internetonderwijs kan gecombineerd worden met de ziekenhuisschool en thuisonderwijs. Het vult het bestaande pakket aan.

Een leerkracht aan huis 

Misschien werd je kind opgenomen in een ziekenhuis zonder school. Of misschien mocht het weer naar huis, maar is het nog te zwak om weer naar school te gaan.
In die gevallen, en vanaf 5 jaar, kan tijdelijk onderwijs aan huis een oplossing bieden.

Als het kind

  • minstens 21 opeenvolgende dagen niet op school was door een ziekte of ongeval, heeft het recht op 4 lesuren per week aan huis;
  • weer naar school is gegaan maar binnen de 3 maanden hervalt, dan heeft het recht op tijdelijk onderwijs aan huis;
  • op minder dan 10 km van school woont (20 km voor een bijzondere school), dan is die school verplicht om deze lessen aan huis te organiseren;
  • op meer dan 10 km van school woont, dan kan de school die lessen organiseren als dit mogelijk is.

In deze gevallen krijgt de school een subsidie of financiering voor deze lessen en worden de vervoerskosten van de leerkracht volledig terugbetaald. 

Surf voor meer informatie naar www.ond.vlaanderen.be of naar www.hospichild.be.

Andere oplossingen voor lessen aan huis

De school kan op eigen initiatief lessen aan huis organiseren, ook al voldoet het kind niet aan de voorwaarden om zulke thuislessen te krijgen. In dat geval sturen de ouders een schriftelijke aanvraag naar de schooldirectie, samen met een medisch attest. Als de ziekteperiode wordt verlengd, zul je ze een nieuwe aanvraag en een nieuw medisch attest moeten bezorgen. 

Je kunt ook een beroep doen op vrijwillige leerkrachten. Ze kunnen je kind extra lessen geven (bv. de vzw 'School en ziekzijn').

Getuigenissen

Ben sinds augustus 2015 in behandeling voor een zeldzame zeer agressieve borstkanker: mastitis carcinamatosa.Lees verder