De ziekenhuisschool

De ziekenhuisschool

In België hebben de meeste pediatrische oncologische centra hun eigen school in het ziekenhuis. Die erkende scholen (onderwijs van het type 5) verwelkomen kinderen van de eerste kleuterklas (2,5 jaar) tot het laatste jaar van het middelbaar onderwijs. 

Een school op maat

In het ziekenhuis past de leerkracht zich aan het kind aan.

Het hele programma wordt op maat uitgewerkt, op het ritme van het kind: de lessen, het uurrooster, de vakken, ... De bedoeling van die organisatie:

  • de achterstand ten opzichte van de leerlingen van zijn klas zo veel mogelijk beperken
  • de terugkeer naar school zo vlot mogelijk laten verlopen.

De ziekenhuisleerkracht werkt immers nauw samen met de leerkracht van de oorspronkelijke school. Ze bespreken bijvoorbeeld het niveau van het kind en de onderwerpen die zijn klasgenootjes leren.

Het programma wordt natuurlijk afgestemd op de gezondheidstoestand van het kind, met voorrang voor de belangrijkste lessen. 

Een streefdoel op maat

Dankzij die voortgezette lessen kan het kind:

  • zijn schooljaar afmaken, als het dat wilt, of de schoolachterstand door de ziekte zo veel mogelijk beperken
  • het vertrouwen in zijn eigen kunnen behouden
  • zich focussen op de toekomst, zijn behandeling en genezing

Bovendien kan de leerkracht je kind ook een bezoekje brengen om het de laatste nieuwtjes te vertellen, naar foto's te kijken en eventjes te praten. Kortom: het helpen de moraal hoog te houden.

Leerkrachten op maat

De leerkrachten die in het ziekenhuis werken, kregen een speciale opleiding:

  • ze kennen de syndromen, de behandelingen en hun gevolgen voor het leervermogen van de kinderen
  • ze weten dat een ziek kind humeurig kan zijn en zich soms moeilijk kan concentreren
  • ze houden contact met de ouders, de andere leerkrachten en de verzorgers, met altijd het grootste respect voor het kind

Ze ontmoeten vaak collega's om hun ervaringen te delen en opleidingen te volgen. 

Bij hen is je kind in goede, bekwame handen!

Je vindt meer informatie in de volgende rubrieken: Jongeren en kanker - Op school - Hand in Hand

Getuigenissen

Nathalie et Sabrina répondent au Cancerinfo de la Fondation contre le Cancer
Sabrina en Nathalie, de coördinatoren van Kankerinfo, luisteren naar u en beantwoorden al uw vragen per telefoon of via e-mail. Ze vertellen ons over hun werk.Lees verder