In het ziekenhuis geraken

In het ziekenhuis geraken

Veel heen en weer reizen

De chemotherapie en radiotherapie als kankerbehandelingen betekenen dat er meerdere weken en zelfs maanden dikwijls naar het ziekenhuis en terug gereisd moet worden. De verplichte verzekering (en soms ook de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds) komt tussenbeide in de reiskosten.

Komen in aanmerking als reiskosten:

  • Verplaatsing door de patiënt zelf of door zijn omgeving. 
  • Verplaatsing door een taxibedrijf.
  • Verplaatsing door een organisatie met specialisatie in niet-dringend (gepland) patiëntenvervoer; vraag inlichtingen bij het ziekenhuis dat u behandelt om de lijst hiervan te krijgen, of bij het OCMW van uw gemeente. Goed om te weten is dat de ziekenfondsen voor hun leden vaak ook een ziekenvervoerdienst hebben tegen zeer voordelige tarieven. 

Wenst u een overzicht van de beschikbare organisaties in uw regio? Klik op de link

Stichting tegen Kanker geeft enkel een opsomming van de organisaties die actief zijn binnen het niet-dringend ziekenvervoer. De registratie in ons adressenbestand houdt geen kwaliteitslabel in.

 

Een financiële tegemoetkoming

De verplichte ziekteverzekering van het ziekenfonds voorziet in een tussenkomst in de transportkosten. Om deze te genieten moet u:

  • aan uw ziekenfonds een formulier voor de aanvraag van een tussenkomst in de reiskosten vragen. Het ziekenhuis vermeldt hierop de datums van de behandelingen of raadplegingen waarvoor u de reis heeft moeten maken.
  • het ingevulde formulier aan uw ziekenfonds bezorgen, samen met de eventuele betaalbewijzen (factuur van de taxi of van de vrijwilliger die u naar het ziekenhuis heeft gebracht, trein- en/of tramtickets, ...)

Enquête: vervoer van of naar het ziekenhuis

Twee jaar na het stopzetten van onze dienstverlening, voerde Stiching tegen Kanker een nieuwe studie uit om na te gaan hoe het stond met de vervoersproblematiek. Spijtig genoeg, moesten we constateren dat de overheden nog geen stap verder waren in de organisatie en wettelijke omkadering van het niet-dringend-niet-liggend ziekenvervoer.

Bovendien vernamen we van onze contacten op het terrein dat het politieke niveau eerder de neiging heeft om de problemen te onderschatten, dit terwijl ze de kankerpatiënten wel degelijk nog steeds in een moeilijk parket brengen.

Stichting tegen Kanker heeft daarop beslist om een nieuw onderzoek rond dit thema uit te voeren om ons lobbydossier te objectiveren en verder te onderbouwen.

Concreet zetten we in april en mei een enquête op voor kankerpatiënten die een chemotherapie, radiotherapie of een opvolgbehandeling volgen en daarvoor gebruik maken van een vervoerdienst. Deze enquête spitst zich toe op de prijs, toegang tot en/of kwaliteit van het vervoer.

Doe mee en help ons de dienstverlening te verbeteren! Klik hier om mee te doen aan de enquête.

Laatst aangepast op: 14/06/2018

Getuigenissen

Patricia vertelt ons over hoe zij borstkanker beleefd heeft, wat haar heeft geholpen om deze beproeving te doorstaan en hoe de ziekte haar kijk op het leven heeft veranderd.Lees verder