Rechten van de patiënt | Stichting tegen Kanker
Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt

Je hebt ook rechten!

Kan men mij opereren zonder mijn toestemming? Krijg ik een kopie van mijn medisch dossier? Kan ik mijn dokter kiezen?

In België heeft de patiënt een aantal fundamentele rechten. Deze zijn bepaald in de wet van 22 augustus 2002.

Hoe laat ik mijn rechten respecteren?

Als je van oordeel bent dat een van je rechten als patiënt niet gerespecteerd wordt, kun je een klacht indienen bij de bevoegde bemiddelingsdienst.

  •  Als de klacht te maken heeft met de rechten van de patiënt, neem je contact op met de juridische afdeling van de sociale dienst van je ziekenfonds.
  • Als de klacht gericht is tegen een arts of verpleegkundige die actief is in het ziekenhuis, neem je contact op met de bemiddelingsdienst van dat ziekenhuis.
  • Als de klacht gericht is tegen een professional uit de ambulante sector die buiten een ziekenhuis werkt (bv. huisarts, specialist met privékabinet, zelfstandig verpleegster, ...), neem je contact op met de federale bemiddelingsdienst "Rechten van de patiënt":  Adres: Eurostation II, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel. 

Voor extra informatie:

Bezoek de website www.patientrights.be.

Getuigenissen

clara
Onze hersenen zijn het centrum van onze gedachten, onze emoties en onze gevoelens. Ze bepalen de werking van alle andere organen en van ons lichaam. Maar hoe belangrijk onze hersenen ook zijn, het maakt ze niet immuun voor kanker. Elk jaar krijgen in België ongeveer 800 mensen te horen dat ze een hersentumor hebben, een goedaardige of een kwaadaardige. Lees de getuigenis van Clara.Lees verder