Terug thuis

Terug thuis

Als je ambulant verzorgd wordt (en dus enkel voor je behandeling naar het ziekenhuis gaat en daarna weer naar huis terugkeert), of als je na een opname in het ziekenhuis weer naar huis terugkeert, kan externe hulp welkom of ronduit noodzakelijk zijn: thuisverpleging, thuisverzorging, kinesitherapie, gezinshulp, ondersteuning bij het huren of aanschaffen van hulpmiddelen,…

Hulp om zich te organiseren

Het kan voor de zieke en/of zijn omgeving zwaar zijn de terugkeer naar huis te organiseren en de activiteit van diverse hulpverleners te coördineren. Zorgen kunnen complex zijn en maar al te vaak wordt bijvoorbeeld de thuisverpleging bijgestaan door de poetsdienst, of wordt de mantelzorger ondersteund door een maatschappelijk werker of gezinszorger. Er zijn diensten die dit voor u doen. Aarzel dus niet om hiervoor een beroep te doen op:

Verzorging en diensten aan huis

De Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging (GDT) zijn belast met de coördinatie van verzorging en dienstverlening aan huis. Hun doel is tegemoet te komen aan je behoeften en structuren op te zetten op maat van jouw situatie. Ze bieden je dus de mogelijkheid om je zo lang mogelijk bij te blijven staan. Aarzel niet om een beroep te doen op hun diensten:

 • hulp bij het bereiden van een maaltijd
 • schoonmaak
 • kleine klusjes 
 • algemene hulp
 • medische en paramedische verzorging
 • ...

Contact opnemen met: de sociale dienst van het ziekenhuis of van je ziekenfonds.

Familiehulp

Familiehulp is aangewezen als je een helpende hand kunt gebruiken bij bepaalde activiteiten van het dagelijkse leven.

De familiehulp kan bijvoorbeeld:

 • je vergezellen bij je administratieve stappen
 • je maaltijden bereiden
 • zich het onderhoud van de woning aantrekken
 • je helpen bij je verplaatsingen
 • ...

Bij de berekening van de kostprijs van de familiehulp wordt rekening gehouden met je gezinsinkomsten.

Contact opnemen met: je ziekenfonds, het OCMW of de sociale dienst van het ziekenhuis. 

Dienstencheques 

Het systeem van dienstencheques wordt gesubsidieerd door de Staat. Het gaat om "cheques" die je vooraf betaalt bij een erkend dienstenchequebedrijf. In ruil voor cheques kun je dan een beroep doen op bepaalde diensten zoals:

 • was
 • strijk
 • schoonmaak
 • maaltijdbereiding
 • ramen lappen
 • kleine naaiwerkjes
 • boodschappen doen
 • personenvervoer
 • ...

Contact opnemen met: Sodexo  www.dienstencheques-rva.be

Specifiek materiaal

Zie 'Het lenen van materiaal'

Getuigenissen

Herwig Hermans
Verbondenheid en vriendschap. je moet je eigen strijd strijden. Je eigen wedstrijd rijden. Maar de supporters leveren de kracht om door te gaan.Lees verder