Grants sociaux 2017

Projectoproep Social Grants

Social Grants 2021

1 miljoen euro voor een dubbele projectoproep 

Vrij thema

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten: de relatie tussen zorgverlener en patiënt, de mens ‘achter’ de patiënt en het welzijn van de patiënt.

Stichting tegen Kanker heeft ervoor gekozen om geen prioriteiten voor deze "open" oproep vast te leggen, zo kunnen alle innovatieve projecten die tegemoetkomen aan de werkelijke behoeften van patiënten, verzorgers en naasten worden ingediend.

Voor deze projectoproep is er een totaalbedrag van 500.000 Euro beschikbaar.

Thema palliatieve zorg

Palliatieve zorg is in België een onderdeel van het zorgtraject voor mensen met ongeneeslijke ziekten maar er is nog ruimte voor verbetering. Kankerpatiënten hebben hier vaak mee te maken. Ondanks de vooruitgang die in de oncologie is geboekt, sterven er in België nog jaarlijks bijna 30.000 mensen aan kanker (27% van alle doodsoorzaken). Om bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de kankerpatiënten in palliatieve zorg, lanceert Stichting tegen Kanker deze uitzonderlijke oproep voor projecten in 2021.

Voor deze projectoproep is er een totaalbedrag van 500.000 Euro beschikbaar.

Wie mag er indienen?

  • Vrije projectoproep

Alle actoren binnen het medisch en psychosociaal netwerk kunnen een aanvraag indienen voor steun aan een operationeel project dat bijdraagt aan het psychosociaal welzijn van patiënten en hun naasten.

Reglement projectoproep Vrij thema

  • Palliatieve zorg projectoproep

De aanvrager is een ziekenhuis, een gespecialiseerde extramuraal centrum, een woonzorgcentrum, een organisatie gespecialiseerd in palliatieve zorg of een organisatie die thuiszorg aanbiedt.

Reglement projectoproep thema Palliatieve zorg

 

In aanmerking komt elke projectaanvraag van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Een onafhankelijke sociale raad zal bepalen welke projecten weerhouden worden.

Een project dat niet voldoet aan de deelname criteria kan uiteraard niet gefinancierd worden. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij de regiocoördinator of  bij een expert van het departement Grants.

Wanneer mag u een project indienen?

Projecten mogen ingediend worden vanaf 6 mei 2021.

De uiterste datum voor het indienen van een project is 6 september 2021 om 13h.

De laureaten zullen bekendgemaakt worden in december 2021.

Alvorens uw project in te dienen, vragen we u om het reglement van de projectoproepen te lezen om zeker te zijn dat u voldoet aan de deelname criteria.

Mocht u nog vragen hebben over het indienen van een project, dan kunt u steeds contact opnemen met uw regiocoördinator of met een expert van het departement Grants .

De vorige Social Grants

Op 17 april reikte Stichting tegen Kanker haar eerste “Beauty Grants” en derde “Social Grants” uit. 

In totaal 50 projecten uit heel België die het welzijn en de levenskwaliteit van patiënten en naasten rechtstreeks verbeteren ontvingen er samen 2 227 584 euro. Deze projecten werden geselecteerd door een onafhankelijke jury. De hoofdcriteria voor selectie zijn impact op zoveel mogelijk mensen met kanker, een hoge kwaliteit en de mogelijkheid tot een structurele inbedding in het aanbod van het ziekenhuis.

 

Een objectieve selectie
De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en onafhankelijkheid. Het belangrijkste is dat de projecten beantwoorden aan reële behoeften, dat ze een lacune invullen voor patiënten, begeleiders en verzorgers.

Getuigenissen

Véke De Munck
Ik ben geen haar veranderd, behalve mijn haar. En ik leef te graag om toe te geven aan dat beest!!! Carpe diem!!!Lees verder