Grants sociaux 2017

Projectoproep Social Grants 2017

Well-Being Centra en/of ondersteuningshuizen geïntegreerd in (of in nauwe samenwerking met) ziekenhuizen met een zorgprogramma in de oncologie

 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”*

 

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat deze holistische visie op gezondheid dient vertaald te worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen een integratieve aanpak van de kankerproblematiek wordt, vanaf de diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:Affiche van de Social Grants 2017

  • De relatie tussen zorgverlener en patiënt
  • De mens ‘achter’ de patiënt (een fysiek, mentaal en sociaal wezen)
  • De openheid tegenover complementaire vormen van geneeskunde en zorg voor zover deze bewezen doeltreffend zijn
  • De focus op welbevinden en mogelijkheden i.p.v. de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengtWell-Being Centra in en/of ondersteuningshuizen die samenwerken met ziekenhuizen die over een zorgprogramma in de oncologie beschikken, zijn georiënteerd op deze interpretatie van de zorg. Deze centra bieden een noodzakelijke praktische, emotionele en sociale opvang aan mensen die geconfronteerd worden met kanker. Stichting tegen Kanker wil deze initiatieven ondersteunen met de Social Grants 2017.

 

- - - Oproep 2017 afgesloten  - - -

De vorige Social Grants

Op 17 april reikte Stichting tegen Kanker haar eerste “Beauty Grants” en derde “Social Grants” uit. 

In totaal 50 projecten uit heel België die het welzijn en de levenskwaliteit van patiënten en naasten rechtstreeks verbeteren ontvingen er samen 2 227 584 euro. Deze projecten werden geselecteerd door een onafhankelijke jury. De hoofdcriteria voor selectie zijn impact op zoveel mogelijk mensen met kanker, een hoge kwaliteit en de mogelijkheid tot een structurele inbedding in het aanbod van het ziekenhuis. 

Dr. Didier Vander Steichel, algemeen directeur Stichting tegen Kanker: “De levenskwaliteit tijdens en na de ziekte is een prioriteit geworden in de oncologie. Stichting tegen Kanker heeft daartoe bijgedragen door jarenlang zelf pilootprojecten te organiseren. En die pilootprojecten hebben de mensen op het terrein geïnspireerd. Nu is het moment gekomen om hen de fakkel over te dragen. En dat is de bestaansreden van de Social Grants en de Beauty Grants. Een onafhankelijke jury selecteerde 50 projecten die zullen zorgen voor een betere levenskwaliteit en meer schoonheidszorgen, en deze projecten krijgen meerdere jaren financiële steun. Op die manier wil Stichting tegen Kanker hen helpen groeien en de kans bieden om structurele financiering te vinden. Het steunen van actoren op het terrein laat ook een grotere diversiteit van de initiatieven toe, die toch helemaal draaien rond het welzijn van mensen die met kanker geconfronteerd worden. Dankzij de vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek is kanker geen synoniem meer van overlijden. En daarom moeten we ervoor zorgen dat gewonnen levensjaren jaren met een hoge levenskwaliteit zijn!” 

Een objectieve selectie

De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke Sociale Raad, samengesteld uit vooraanstaande medische, sociale en economische experten. Deze raad verzekert de objectiviteit en onafhankelijkheid. “Het belangrijkste is dat de projecten beantwoorden aan reële behoeften, dat ze een lacune invullen voor patiënten, begeleiders en verzorgers”, vertelt dr. Eddy Maes, voorzitter van de eerste Sociale Raad.
Laatst aangepast op: 29/01/2019

Getuigenissen

Christine verneemt dat ze kanker heeft wanneer zij en haar man het over een tweede kindje hebben. Ze getuigt over haar gevecht tegen de ziekte, de gevolgen ervan op haar dagelijkse leven en de steun die zij vond in de diensten van de Stichting.Lees verder