Psychologische steun bij kanker | Stichting tegen Kanker
Psychologische steun bij kanker

Psychologische steun bij kanker

1. Emotionele steun bij de Stichting

Stichting tegen Kanker biedt psychologische begeleiding van korte duur (max. 6 sessies) per telefoon aan. Zowel patiënten als naasten kunnen hiervan gebruik maken. 

De psychologen die met de Stichting samenwerken zijn gespecialiseerd in de kankerproblematiek.

Doelgroep

  • Patiënten (volwassenen en kinderen) die hun behandeling in het ziekenhuis afgerond hebben.
  • Patiënten in ambulante behandeling (hormoontherapie, chemo)
  • Naasten in de 1ste graad van verwantschap (nl. partner, ouders, zoon/dochter, broers/zussen).

Patiënten kunnen deze vraag indienen binnen maximum 5 jaar na de datum van de diagnose. Bij recidief telt de datum van het vaststellen van het recidief. 

Naasten kunnen de steun aanvragen tot twee jaar na de aankondiging van de diagnose. Bij rouw is begeleiding mogelijk tot twee jaar na het overlijden van de patiënt. 

Hoe een aanvraag indienen?

Bel gratis naar Kankerinfo op het nummer 0800 15 802.

2. Waar kan ik een psycholoog gespecialiseerd in de kankerproblematiek vinden ?

Raadpleeg ons overzicht van psychologen.

3. Praatgroepen

Soms willen mensen die met kanker te maken krijgen, anderen ontmoeten die hetzelfde meemaakten. De eigen zorgen en ervaringen kunnen delen: ook dat kan nuttig blijken te zijn, maar wat voor de ene goed is, is niet altijd aangewezen voor een ander.

Meer weten over praatgroepen

Laatst aangepast op: 14/05/2019

Getuigenissen

In 2011 werd er bij Johan kanker vastgesteld en al snel wist hij: “Ik wil mijn steentje bijdragen.” Johan wilde geld inzamelen voor kankeronderzoek, omdat wetenschappelijke vooruitgang op termijn het verschil maakt. Een kleine zoektocht bracht hem bij Stichting tegen Kanker. “Toch de organisatie die zich het meest inzet en de grootste som geld inzamelt.” Vandaag is Johan vrijwilliger voor de Stichting en behalve organisator van Cyclo4Cancer ook voorzitter van Levensloop Kortrijk.Lees verder