Begeleidingsdiensten in het ziekenhuis

Begeleidingsdiensten in het ziekenhuis

Coördinerend verpleegkundigen

De nood aan gecoördineerd werk

De oncologie is de voorbije jaren enorm complex geworden. Het aantal deskundigen die zich met patiënten bezighouden, is sterk toegenomen. De patiënt heeft het dus soms moeilijk om te weten wie nu eigenlijk wie is. 

Dankzij de steun van het Kankerplan stelden de meeste ziekenhuizen met een specialisatie in oncologie een team van coördinerend verpleegkundigen voor oncologische zorgen samen.

Coördinerend verpleegkundigen

Een coördinerend verpleegkundige werkt de optimale verzorging van patiënten uit. In zekere zin vormt deze persoon een schakel tussen de verschillende disciplines. Deze verpleegkundige

 • coördineert de zorgtrajecten
 • treedt op als schakel tussen de patiënt en de verschillende deskundigen die hen behandelen
 • beantwoordt alle vragen van de patiënt over hun behandeling
 • staat de patiënt bij zodra de diagnose en het behandelingsplan gekend zijn en tijdens de hele opvolging 
 • bevordert het interdisciplinaire werk tussen alle personen die betrokken zijn bij de behandeling van patiënt: verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten, onthaalsecretarissen, ... 

Psychologen met specialisatie in oncologie

Kanker veroorzaakt vaak heel wat ongerustheid en emoties. Daarom werken tegenwoordig ook psychologen in de oncologiediensten, om hulp te bieden aan de patiënt en zijn omgeving.

Een luisterend oor voor de patiënt

De psycholoog is de bevoorrechte gesprekspartner om de patiënt te helpen het hoofd te bieden aan de verschillende problematieken waarmee hij wordt geconfronteerd:

 • de schok van de mededeling van de diagnose 
 • een diepe ongerustheid vanaf de diagnose, verbonden met angst voor leed en soms voor de dood
 • de noodzaak tot wijziging van bepaald gedrag dat verbonden is met de ziekte (bijvoorbeeld roken)
 • de aanvaarding van, en het omgaan met een vaak lastige behandeling, zowel wat tijd in het ziekenhuis als wat neveneffecten betreft...

De dialoog tussen de patiënt en zijn omgeving

De psycholoog is ook een gesprekspartner voor de familie die vaak nog vele vragen heeft:

 • Hoe kijk je naar de toekomst?
 • Hoe gedraag je je bij de zieke?
 • Moet je de zieke aansporen tot activiteit of integendeel aanvaarden dat hij "zich opsluit in zijn cocon"?
 • Hoe ga je om met je eigen angst tegenover de ziekte?
 • ...

Meer info?

Dankzij de steun van de Stichting tegen Kanker, financieel initiatiefnemer van het project, konden in het kader van het Kankerplan meer dan 350 psychologen aangeworven worden op de oncologische diensten van de belangrijkste Belgische referentieziekenhuizen. Aarzel niet om een beroep te doen op de psycholoog van het ziekenhuis dat jou behandelt.


Ben je patiënt of iemand uit de naaste omgeving van een patiënt?
Aarzel dan niet om informatie te vragen over uurroosters en modaliteiten van raadplegingen in het behandelende centrum.

Sociaal assistent

De sociaal assistent treedt niet op in plaats van de patiënt, maar samen met hem, zodat hij zelf in actie komt en zelfstandig leert leven. Hij/zij heeft een grondige kennis van de juridische, sociale en psychologische aspecten van de ziekte.

Dankzij de opgedane praktijkervaring kan hij/zij hulp en advies bieden in een groot aantal sociale problemen die verband houden met kanker, en dat in verschillende domeinen:

 • de toegang tot zorgen
 • de familiale organisatie
 • financiële aspecten
 • de professionele situatie
 • administratieve aspecten
 • thuis blijven wonen of de voorbereiding op een terugkeer naar huis
 • revalidatieverblijven
 • de doorverwijzing naar diensten voor zorgen en revalidatie na een ziekenhuisopname ...

Diëtisten

Wanneer eten een probleem wordt ...

De diëtist behandelt voedingsproblemen die te wijten zijn aan de kanker en zijn behandelingen. Soms brengen die immers bijwerkingen mee (misselijkheid, braken, constipatie, diarree, ...) die eten heel moeilijk kunnen maken. De smaak en de geurzin veranderen. De eetlust neemt af. De voeding wordt dus onevenwichtig, wat dan weer vermoeidheid meebrengt.
 
Aangepaste voeding kan dus helpen om:
 • de vermoeidheid te verminderen
 • het gewicht te handhaven
 • beter om te gaan met de ziekte en haar behandelingen
 • weer met plezier te eten.

Aarzel dus niet om een diëtist te raadplegen.

Waar vind je dicht bij huis een diëtist die in oncologie is gespecialiseerd?

De Stichting reikt je een adressengids met 'oncodiëtisten' aan.

Je vindt er gedetailleerde informatie bij elke diëtist. Bijvoorbeeld:
 • zijn/haar specialisatie (preventie, tijdens en/of na de kanker)
 • de aangeboden diensten: consultaties, conferenties en/of workshops koken
 • contactgegevens

En de anderen

Andere gezondheidswerkers zijn eveneens onmisbaar voor de kwaliteit van uw behandelingen en voor uw levenscomfort. Denk onder meer aan:

 •   de allround- of gespecialiseerde verpleegkundigen
 • de kinesitherapeut: deze helpt u uw mobiliteitsproblemen te verhelpen of uw pijn te verzachten door massages of met aangepaste fysieke oefeningen
 •  de huisarts: deze heeft vaak de eerste diagnose gesteld en blijft ook uw aanspreekpunt. Uw huisarts kan u helpen de verschillende beproevingen tussen de ziekenhuisopnames of behandelingen te overwinnen.

Getuigenissen

Nienke is vrijwilligster Animaties in het organisatiecomité van Levensloop Sint-Truiden. Ontdek haar getuigenis.Lees verder