Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt

Je hebt ook rechten!


Kan men mij opereren zonder mijn toestemming? Krijg ik een kopie van mijn medisch dossier? Kan ik mijn dokter kiezen?


In België heeft de patiënt een aantal fundamentele rechten. Deze zijn bepaald in de wet van 22 augustus 2002.


Hoe laat ik mijn rechten respecteren?


Als je van oordeel bent dat een van je rechten als patiënt niet gerespecteerd wordt, kun je een klacht indienen bij de bevoegde bemiddelingsdienst.

  •  Als de klacht te maken heeft met de rechten van de patiënt, neem je contact op met de juridische afdeling van de sociale dienst van je ziekenfonds.
  • Als de klacht gericht is tegen een arts of verpleegkundige die actief is in het ziekenhuis, neem je contact op met de bemiddelingsdienst van dat ziekenhuis.
  • Als de klacht gericht is tegen een professional uiulante sector die buiten een ziekenhuis werkt (bv. huisarts, specialist met privékabinet, zelfstant de ambdig verpleegster, ...), neem je contact op met de federale bemiddelingsdienst 
    "Cel Patiëntenrechten; Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu": Galileelaan, 5/2,1210 Brussel, Tel.: +32 (0)2 524 85 20, E-mail:bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be
     


Voor extra informatie:


Bezoek de website www.patientrights.be.

Laatst aangepast op: 11/07/2022

Getuigenissen

“Als onderzoeker weet je behoorlijk goed wat kanker is en wat de ziekte met zich meebrengt. Als geen ander zijn we op de hoogte van het belang van onderzoek naar de ziekte en van een aangepaste zorgverlening. Maar als de ziekte plots in je thuisomgeving inslaat, dan krijgt ze een heel andere dimensie."Lees verder