Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt

Je hebt ook rechten!


Kan men mij opereren zonder mijn toestemming? Krijg ik een kopie van mijn medisch dossier? Kan ik mijn dokter kiezen?


In België heeft de patiënt een aantal fundamentele rechten. Deze zijn bepaald in de wet van 22 augustus 2002.


Hoe laat ik mijn rechten respecteren?


Als je van oordeel bent dat een van je rechten als patiënt niet gerespecteerd wordt, kun je een klacht indienen bij de bevoegde bemiddelingsdienst.

  •  Als de klacht te maken heeft met de rechten van de patiënt, neem je contact op met de juridische afdeling van de sociale dienst van je ziekenfonds.
  • Als de klacht gericht is tegen een arts of verpleegkundige die actief is in het ziekenhuis, neem je contact op met de bemiddelingsdienst van dat ziekenhuis.
  • Als de klacht gericht is tegen een professional uiulante sector die buiten een ziekenhuis werkt (bv. huisarts, specialist met privékabinet, zelfstant de ambdig verpleegster, ...), neem je contact op met de federale bemiddelingsdienst 
    "Cel Patiëntenrechten; Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu": Galileelaan, 5/2,1210 Brussel, Tel.: +32 (0)2 524 85 20, E-mail:bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be
     


Voor extra informatie:


Bezoek de website www.patientrights.be.

Getuigenissen

In 2011 werd er bij Johan kanker vastgesteld en al snel wist hij: “Ik wil mijn steentje bijdragen.” Johan wilde geld inzamelen voor kankeronderzoek, omdat wetenschappelijke vooruitgang op termijn het verschil maakt. Een kleine zoektocht bracht hem bij Stichting tegen Kanker. “Toch de organisatie die zich het meest inzet en de grootste som geld inzamelt.” Vandaag is Johan vrijwilliger voor de Stichting en behalve organisator van Cyclo4Cancer ook voorzitter van Levensloop Kortrijk.Lees verder