Madats postdoctoraux

Postdoctorale mandaten

De postdoctorale mandaten zijn een nieuwe formule waarmee Stichting tegen Kanker sinds kort artsenonderzoekers financieel ondersteunt. De eerste ervaring van 2014 werd een groot succes en daarom werd er een tweede editie gehouden in 2017.

Een onmisbare schakel

Artsen worden vaak geconfronteerd met een lastige keuze:

 • zich voltijds wijden aan het onderzoek
 • of aan het bed van de patiënt.

Het is steeds moeilijker om beide te doen en dat is jammer, want artsenonderzoekers zijn een cruciale schakel tussen het bed van de patiënt en het laboratoriumonderzoek.

Wat zijn de postdoctorale mandaten?

Daarom heeft de Stichting deze nieuwe steunformule bedacht voor medisch specialisten die aan onderzoek willen doen zonder dat ze daarvoor hun klinische activiteiten moeten opgeven.

Het doel is om jonge artsen met een doctorstitel (PhD) die werken binnen een academische structuur (vaak een universitair ziekenhuis), de kans te geven om naast hun klinisch werk ook fundamenteel en translationeel onderzoek te voeren.

De postdoctorale mandaten 2017

In 2017 trok Stichting tegen Kanker in totaal 1 500 000 euro uit voor deze mandaten. Daarmee zullen 5 Belgische artsen een medische carrière in een universitair milieu kunnen combineren met een halftijdse baan als onderzoeker.

De laureaten zijn:

 • François Duhoux, Université catholique de Louvain
 • Valérie Fonteyne, Universiteit Gent
 • Sophie Servais, Université de Liège
 • Isabelle Scheers, Université catholique de Louvain
 • Els Wauters, KU Leuven

De mandaten lopen gedurende 5 jaar en kunnen 1 maal hernieuwd worden.

De postdoctorale mandaten 2014

Bij de eerste editie van deze postdoctorale mandaten werden volgende klinisch onderzoekers geselecteerd:

 • Hans Prenen, Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Thomas Tousseyn, Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Jo Caers, Université de Liège
 • Raphaël Maréchal, Université Libre de Bruxelles
 • Xavier Geets, Université catholique de Louvain
 • Thomas Vanwolleghem, Universiteit Antwerpen
 • Lode Goethals, Universitair Ziekenhuis Brussel
 • Katrien Vandecasteele, Universitair Ziekenhuis Gent

Lees de getuigenis van Dr Jo Caers, laureaat 2014

Lees de getuigenis van Prof. dr Thomas Vanwolleghem, laureaat 2014

 

Laatst aangepast op: 12/07/2017

Getuigenissen

Hans Knikkink
De ware kunst van het leven is een positieve betekenis geven aan al wat je tegenkomt op je levenspad. Lees verder