Grants Cancer Prevention Research 2022

Stichting tegen Kanker trekt 2 miljoen euro uit voor onderzoeksprojecten op het gebied van preventie.

Context

In België is er dringend behoefte aan meer inspanningen op het gebied van kankerpreventie. Het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) heeft 11 risicofactoren geïdentificeerd die, naast screening, een aangetoonde invloed hebben op de incidentie van kanker. De voornaamste risicofactoren zijn dus bekend. Het IARC stelt verder dat "deze 'kankerlast' naar schatting met de helft zou kunnen worden verminderd indien de wetenschappelijke kennis van de oorzaken van kanker zou kunnen worden omgezet in succesvolle preventie".

Thema

Stichting tegen Kanker wil bijdragen tot een vergroting van de kennis over primaire en secondaire preventie, teneinde de strategieën voor preventie te verbeteren. Bij primaire preventie is meer onderzoek nodig dat erop gericht is om het effect van de gekende risicofactoren te verminderen. Bij secundaire preventie kan worden onderzocht hoe de bestaande screening kan worden verbeterd of hoe nieuwe screening kan worden ontwikkeld voor mensen die aan bijzondere risico's zijn blootgesteld.

Wie mag er indienen?

De hoofdaanvrager, die het project indient en coördineert, moet een persoon zijn met een vaste aanstelling in een Belgische universiteit of hogeschool.

Een project kan worden ingediend door één hoofdaanvrager of in samenwerking met maximaal 2 medeaanvragers. (zie reglement)

REGLEMENT PROJECTOPROEp Preventie 

 

Oproep afgesloten

Welk project komt in aanmerking?

Budget: minimaal € 100.000 en maximaal €250.000.

Duur: min 2 jaar en max 4 jaar.

Wat uiteraard niet gefinancierd kan worden, is een project dat niet voldoet aan de deelname criteria. Bij eventuele twijfel hierover kunt u terecht bij  een expert van departement Grants.

Wanneer mag u een project indienen?

Projecten mogen ingediend worden vanaf 25 oktober 2021.

De uiterste datum voor het indienen van een project is 14 februari 2022 om 13u.

De laureaten zullen bekendgemaakt worden in juni 2022.

Alvorens uw project in te dienen, vragen we u om het reglement van de project oproep te lezen om zeker te zijn dat u voldoet aan de deelname criteria.

Mocht u nog vragen hebben betreffende het indienen van een project, dan kunt u steeds contact opnemen met een expert van departement Grants .

 

Een objectieve selectie
De selectie van de projecten gebeurt door een onafhankelijke jury, samengesteld uit experten. Deze zullen bepalen welke projecten weerhouden zullen worden om de objectiviteit en onafhankelijkheid te verzekeren.

 

Laatst aangepast op: 24/03/2022

Getuigenissen

Vermoeidheid, vermageren ... Na enkele medische onderzoeken, valt de diagnose: myeloom. Eerst kon Thierri zich er niet bij neerleggen. Maar hij is erin geslaagd om zijn dagelijkse leven toch aan te passen. Vooral de steun van vrienden en familie heeft hem daarbij geholpen. De boodschap van Thierri: hoop!Lees verder