Team van professor Eric Legius

Team van professor Eric Legius
Titel van het project: 
Importance of SPRED1 in melanoma
Soorten kanker: Melanomen & non-melanomen
Onderzoekscategorie: Signalisatiewegen
Selectiejaar van het project: 2016 - Fundamenteel onderzoek