Team van Professor Kris Thielemans

Team van Professor Kris Thielemans
Titel van het project: 
TriMixDC-NEO
Soorten kanker: Colorectaal
Onderzoekscategorie: Immunotherapie