PROJECTOPROEPEN | Stichting tegen Kanker
Banner projectoproepen

PROJECTOPROEPEN

Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs kan Stichting tegen Kanker projecten financieren in verschillende domeinen:

 • Het wetenschappelijk kankeronderzoek (onze belangrijkste missie)
 • De levenskwaliteit van patiënten: fysiek welzijn, moraal, sociaal, schoonheidsverzorging, fysieke activiteit, …
 • Het helpen van patiënten en hun naasten op lokaal terrein om specifieke noden te beantwoorden: Levensloopprojecten

Lopende projectoproepen 2020

"Cancer related grants for fundamental, translational & clinical research" :

 • Lancering van de oproep : 08-01-20
 • Deadline voor het indienen van de projecten: 05-03-20

“Asbestos related cancer research grants” :

 • Lancering van de oproep : 08-01-20
 • Deadline voor het indienen van de projecten: 05-03-20

Dien hier je project in

Eerstkomende projectoproep

In 2020, staat er een nieuwe projectoproep geprogrammeerd:

 •  "Mandates for translational & clinical research"  :
  • Lancering van de oproep : 04-02-20
  • Deadline voor het indienen van de kandidaturen: 24-03-20

Alle nuttige informatie hieromtrent zal op de website van Stichting tegen Kanker beschikbaar zijn vanaf boven medegedeelde data.

Recente projecten

Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek jaar 2019

Stichting tegen Kanker lanceert dit jaar opnieuw een oproep voor "Clinical Mandates". Daarbij zullen maximaal 4 nieuwe mandaten worden toegekend. Deze oproep is bestemd voor clinici-onderzoekers die hun klinische activiteit uitvoeren in een Belgisch universitair ziekenhuis en die 50% van hun tijd wensen te besteden aan translationeel of klinisch onderzoek in een van de zeven Belgische universiteiten met een volledige faculteit geneeskunde.

Oproep afgesloten

Projectoproep Mandates for fundamental oncology research Year 2019

Stichting tegen Kanker lanceert deze maand november een uitzonderlijke oproep naar “Fundamental Mandates” kandidaten. Er zullen maximum 10 nieuwe mandaten worden toegewezen. Deze oproep richt zich op jonge onderzoekers (max. 40 jaar bij de toekenning van het mandaat, in oktober 2019) met een PhD die fundamenteel kankeronderzoek verrichten in een laboratorium aan een Belgische universiteit.

Oproep afgesloten

Projectoproep Grants Fysieke activiteit 2018-2019

Uitzonderlijke projectoproep voor een totaal bedrag van € 1 700 000 voor initiatieven die kankerpatiënten de mogelijkheid bieden fysiek actief te zijn. Deze initiatieven moeten fysieke activiteit promoten, faciliteren en ertoe bijdragen dat fysieke activiteit een standaard aanvullende behandeling bij en na kanker wordt. 

Oproep afgesloten
Laatst aangepast op: 8/01/2020

Getuigenissen

Fried Ringoot, één van de meest positieve mensen die we kennen, deelt in deze videogetuigenis hoe hij en zijn vrouw Anny kanker hebben ervaren, waar hij kracht uit putte om door te zetten en hoe de ziekte zijn leven veranderde.Lees verder