Banner projectoproepen

PROJECTOPROEPEN

Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs kan Stichting tegen Kanker projecten financieren in verschillende domeinen:

 • Het wetenschappelijk kankeronderzoek (onze belangrijkste missie)
 • De levenskwaliteit van patiënten: fysiek welzijn, moraal, sociaal, schoonheidsverzorging, fysieke activiteit, …
 • Het helpen van patiënten en hun naasten op lokaal terrein om specifieke noden te beantwoorden: Levensloopprojecten

Lopende projectoproepen 2020

"Cancer related grants for fundamental, translational & clinical research" :

 • Lancering van de oproep : 08-01-2020
 • Deadline voor het indienen van de projecten: 05-03-2020

“Asbestos related cancer research grants” :

 • Lancering van de oproep : 08-01-2020
 • Deadline voor het indienen van de projecten: 05-03-2020

Dien hier je project in

 "Mandates for translational & clinical research" :

 • Lancering van de oproep : 04-02-2020
 • Deadline voor het indienen van de kandidaturen: 24-03-2020​

meer info

Eerstkomende projectoproep

In 2021 staan twee projectoproepen op de agenda:

 • Mandates for fundamental oncology research

Deze oproep is gericht tot jonge onderzoekers (max. 40 jaar oud op het moment van de deadline voor het indienen van een aanvraag), die in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma en fundamenteel onderzoek in de oncologie uitvoeren in een Belgisch universitair laboratorium. De mandaten gelden voor een periode van 4 jaar en kunnen niet worden verlengd. Ze dekken de financiering van 100% van de loonkosten van de kandidaat-onderzoekers (max. €100.000/ jaar per laureaat).

 • Mandates for translational & clinical research

Deze oproep staat open voor clinici-onderzoekers die op het moment van de eerste indieningstermijn jonger zijn dan 45 jaar. De mandaten hebben een looptijd van 5 jaar en kunnen één keer worden verlengd. Zij dekken de financiering van 50% van de loonkosten van de kandidaten (maximaal €60 000/ jaar per laureaat).

Alle nuttige informatie omtrent deze twee oproepen zal einde 2020/begin 2021 op de website van Stichting tegen Kanker beschikbaar staan.

Recent, reeds afgesloten, projecten

Mandaten voor translationeel & klinisch oncologisch onderzoek jaar 2019

Stichting tegen Kanker lanceert dit jaar opnieuw een oproep voor "Clinical Mandates". Daarbij zullen maximaal 4 nieuwe mandaten worden toegekend. Deze oproep is bestemd voor clinici-onderzoekers die hun klinische activiteit uitvoeren in een Belgisch universitair ziekenhuis en die 50% van hun tijd wensen te besteden aan translationeel of klinisch onderzoek in een van de zeven Belgische universiteiten met een volledige faculteit geneeskunde.

Oproep afgesloten

Projectoproep Mandates for fundamental oncology research Year 2019

Stichting tegen Kanker lanceert deze maand november een uitzonderlijke oproep naar “Fundamental Mandates” kandidaten. Er zullen maximum 10 nieuwe mandaten worden toegewezen. Deze oproep richt zich op jonge onderzoekers (max. 40 jaar bij de toekenning van het mandaat, in oktober 2019) met een PhD die fundamenteel kankeronderzoek verrichten in een laboratorium aan een Belgische universiteit.

Oproep afgesloten

Projectoproep Grants Fysieke activiteit 2018-2019

Uitzonderlijke projectoproep voor een totaal bedrag van € 1 700 000 voor initiatieven die kankerpatiënten de mogelijkheid bieden fysiek actief te zijn. Deze initiatieven moeten fysieke activiteit promoten, faciliteren en ertoe bijdragen dat fysieke activiteit een standaard aanvullende behandeling bij en na kanker wordt. 

Oproep afgesloten
Laatst aangepast op: 11/02/2020

Getuigenissen

Stéphanie heeft al zes jaar een hersentumor. Haar kracht om door te zetten, komt diep uit haar binnenste, maar ook haar vrienden en familie geven veel energie. De boodschap van Stéphanie: geniet met volle teugen van elke dag.Lees verder